Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

NHIÊN-ÐĂNG CỔ-PHẬT

GIẢI VỀ TỪ BI, NHẪN NHỤC

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 4-7-1977

Thi rằng:

NHIÊN-ÐĂNG CỔ-PHẬT đã giáng trần.

Khuyến thế gọi đời gắng tu thân,

Ðời tàn Ðạo mở truyền tâm pháp,

Nghìn thuở vạn niên chỉ một lần.

Thi:

Một lần cùng cuối gọi kỳ tam,

Âu, Á hiệp qui khá học tầm,

Rõ lý thượng-thừa cơ thống nhứt,

Ðạo đời thấu đáo phải tu tâm.

>>> Bấm vào đây để xem tiếp...

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh