Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

GIẢI VỀ TAM GIÁO QUI-NGUYÊN

(Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12g30 ngày 1-7-1977)

Thi rằng:

BỔN tánh từ-bi mới trọn lành,

đệ phăng tầm rõ trược thanh,

THÍCH, Ðạo cũng là chung một gốc,

CA tụng đức dày đấng liệt oanh.

MÂU thuẫn cuộc đời toan cấu xé,

NI tăng ngộ giác khá học hành,

PHẬT pháp cổ truyền đường chánh-giác,

Giáng trần miêu tỏa phép luyện phanh.

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh