Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐẠI LỄ VU LAN & CẦU SIÊU RẰM THÁNG 7 NHÂM NGỌ (2002)

Ðại Lễ Cầu Siêu Rằm tháng 7 năm Nhâm-Ngọ (25-8-2002).

Chuẩn bị cử hành Ðại Lễ Cầu Siêu Rằm tháng 7 năm Nhâm-Ngọ (25-8-2002).

Ðại Lễ Cầu Siêu Rằm tháng 7 năm Nhâm-Ngọ (25-8-2002) với sự hiện diện của Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, đại diện của 2 Thánh Thất và 5 hội đoàn người Việt tại San Jose. Trong hình: đồng đạo và quan khách đang cử hành lễ tế chiến sĩ trận vong trước đài tưởng niệm đặt tại sân trước của Thiên-Lý Bửu-Tòa. 

Ðồng đạo và quan khách chuẩn bị cử hành lễ tế chiến sĩ trận vong trước đài tưởng niệm đặt tại sân trước của Thiên-Lý Bửu-Tòa. 

Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh đang đón tiếp đại diện của cộng đồng trước đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong trong Ðại Lễ Cầu Siêu Rằm tháng 7 năm Nhâm-Ngọ (25-8-2002).

Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh chụp hình lưu niệm với các đại diện của cộng đồng trước đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong trong Ðại Lễ Cầu Siêu Rằm tháng 7 năm Nhâm-Ngọ (25-8-2002).

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh