Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐI LỄ HỘI YẾN DIÊU TR̀ NĂM BÍNH TUẤT (08-10-2006)

(Bấm vào các h́nh nhỏ để phóng lớn)

Lễ phẩm Hội Yến Diêu Tŕ.

Chuẩn bị vào lễ.

Các Hiền tỷ đang dâng lễ.

Đọc kinh.
Hiền muội Lễ sanh Hương Hồng Nhung đang tŕnh bày giáo lư đề tài "Nhân Quả" của tác giả Dũ Lan Lê Anh Dũng.
Chư đồng đạo đang chăm chú lắng nghe bài "Nhân Quả".
Chụp h́nh lưu niệm sau cuộc lễ.
H́nh lưu niệm đêm Rằm tháng 8. HT Lễ sanh Hoa Hương Tiên (Thánh thất Hư Vô Chân Nhất, France) và Phối sư Ngọc Tuyết Tiên.
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh