Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐI LỄ HỘI YẾN DIÊU TR̀ NĂM GIÁP THÂN (26-9-2004)

(Bấm vào các h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

Chị lớn Phối sư Ngọc Tuyết Tiên cùng chư Chức sắc, Chức việc và đồng đạo đang cầu nguyện trước Điện Thầy và trước Điện Mẹ, Tuất thời, tối thứ Bảy 25-9-2004.

Lễ phẩm Hội Yến Diêu Tŕ.

Chị lớn Phối sư Ngọc Tuyết Tiên đang chào mừng quan khách, Ngọ thời, Chủ nhựt, 26-9-2004.

Chuẩn bị vào lễ.

Các Hiền tỷ đang dâng lễ.

Chư đồng đạo đang chăm chú lắng nghe trong buổi Giáo lư với đề tài "Trung Thu và t́nh thương của Mẹ".
Các Hiền tỷ đang tặng bông hồng cho nữ phái để tưởng nhớ tới đấng Mẹ hiền hữu vi và vô vi. T́nh yêu thiêng liêng vô tận của Mẹ hiền đang được gợi lại qua những ḍng nhạc bất hủ "Ḷng Mẹ" do Hiền tỷ Thu Huỳnh đảm trách.
Chị lớn Phối sư Ngọc Tuyết Tiên đang đọc sự tích của Cửu Nương Diêu-Tŕ Cung. Chụp h́nh lưu niệm sau cuộc lễ.
Hiền tỷ Lễ sanh Hương Thương và Chị lớn Phối sư Ngọc Tuyết Tiên. Hiền tỷ Lễ sanh Hương Thương.
Các Hiền muội chụp h́nh lưu niệm.
Chụp h́nh lưu niệm sau cuộc lễ.
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh