Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

CÁC CUỘC ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU-TRÌ RẰM THÁNG 8

(Xin bấm vào các hình nhỏ để coi hình lớn)

Nữ giới trong Lễ Hội-Yến Diêu-Trì Rằm Trung-Thu 1994. Ðứng đầu là Phối-Sư Ngọc-Tuyết-Tiên.

Nữ giới trong Lễ Hội-Yến Diêu-Trì Rằm Trung-Thu 1994. Ðứng giữa đội lúp là Phối-Sư Ngọc-Tuyết-Tiên.

Bổn đạo chụp ảnh lưu niệm sau Lễ Hội-Yến Diêu-Trì Rằm Trung-Thu 1994.

Nữ giới trong Lễ Hội-Yến Diêu-Trì Rằm Trung-Thu 2001. Ðứng giữa đội lúp là Phó Hội Trưởng Nguyễn-Thị-Thương.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh