The Left Eye of God

LỄ AN VỊ THÁNH THẤT THIÊN LÝ PHƯỚC HUỆ CẢNH (25-12-1981)

Lời giới thiệu:

Ngày 25-12-1981, phái đoàn Thiên Lý Bửu Tòa do Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa hướng dẫn đã tới tham dự Lễ An Vị Thánh Thất "Thiên Lý Phước Huệ Cảnh" tại Orange County, California. Ðây là Thánh Thất đầu tiên được Thiên lịnh thành lập và ban bảo danh chiếu theo đàn cơ ngày 7-11-1981 tại Thiên Lý Bửu Tòa. Mặc dù với một thời gian quá ngắn, Thánh Thất cũng đã được hình thành nhờ vào một số anh chị em đã hết lòng vì Thầy vì Ðạo góp công góp của để hoàn thành Thánh chỉ đã chỉ dạy. Trong buổi Lễ, Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa đã đọc bài diễn văn nói lên sự hòa hiệp của các chi phái và ý nghĩa Ngũ Nguyện của Thầy trong giai đoạn Ðệ Nhị Thiên Khai tại hải ngoại. Ðạo huynh Ngọc Chơn Ðức cũng nói lên ước mong tất cả sẽ được như ý nguyện trên đường tu học. Sau đó, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã lên phát biểu cảm tưởng và cảm tạ quan khách. Các quan khách đã lưu lại dùng bữa cơm chay thân mật trong sự hân hoan của các huynh tỷ thuộc địa phận Orange County.

 

Bổn đạo và chư tăng đọc Kinh cầu nguyện trong Lễ An Vị Thánh Thất "Thiên Lý Phước Huệ Cảnh".

 

Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa đang đọc diễn văn trong ngày Lễ An Vị Thánh Thất "Thiên Lý Phước Huệ Cảnh" với sự tham dự của chư tăng thuộc Tịnh Xá Minh Ðăng Quang do Hòa Thượng Thích Giác Nhiên hướng dẫn.

 

Ðạo huynh Ngọc Chơn Ðức đang phát biểu cảm tưởng trong cuộc Lễ.

 

Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa chụp hình lưu niệm với một số đạo hữu trước Thánh Thất.

 

Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa và các đạo hữu Cao Ðài cùng lưu ảnh kỷ niệm với chư vị Hòa Thượng trước "Thiên Lý Phước Huệ Cảnh".