Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC

TĨNH TÂM VỀ NGUỒN 5

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 24-5-2003 ĐẾN 31-5-2003

DO SA MÔN THÍCH THÔNG CHÂU CỦA RỪNG THIỀN ĐẠT MA HƯỚNG DẪN

 

Sa Môn Thích Thông Châu đang thuyết pháp trong ngày thứ 2 của khóa tu học "Tĩnh Tâm Về Nguồn 5" được tổ chức tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

 H́nh chụp ngày Chủ Nhựt 25-5-2003.

Sa Môn Thích Thông Châu đang hướng dẫn các thiền sinh tập "La Hán quyền" thay cho bài thể dục buổi sáng.

H́nh chụp sáng thứ Ba 27-5-2003.

 

 

Ngày cuối của khóa tu học "Tĩnh Tâm Về Nguồn 5" thứ Bảy 31-5-2003

 

Đạo Tỷ Diệu Nga trưởng ban tổ chức đang phát biểu cảm tưởng trong ngày cuối của khóa tu học "Tĩnh Tâm Về Nguồn 5".

Hai "quậy sinh" (chớ không phải "thiền sinh") nhỏ tuổi nhứt của khóa tu học:

<== H́nh bên trái: Thiên Ân, 3 tuổi rưỡi, đang ôn lại bài "La Hét quyền" (chớ không phải "La Hán quyền").

H́nh trên: Thiên Kim, 2 tuổi rưỡi, đang ngồi nghe thuyết pháp (không biết có hiểu được ǵ không mà ngồi chăm chú quá vậy???)

Liên lạc với RỪNG THIỀN ĐẠT MA:

Địa chỉ rừng thiền:
1711 GILGAL RD.
TURNER STATION, KY 40075


Hộp thư rừng thiền:
P.O. BOX 68
CARROLLTON, KY 41008


Điện thoại:
(502) 947-8608

Website:

http://www.rungthiendatma.org 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh