Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM VÍA ĐỨC QUAN-ÂM BỒ-TÁT (19-6 ÂM LỊCH ẤT DẬU, 24-7-2005)

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

Phối sư Ngọc Tuyết Tiên có đôi lời chào mừng đồng đạo và quan khách trước giờ hành lễ..

Thành tâm cầu nguyện.

 

Con cháu của gia chủ đang đảnh lễ.

Anh Huỳnh Hữu Nghĩa đang được giới thiệu để cảm ơn chư đồng đạo và quan khách đă gom nguyện lực cầu siêu độ cho cha mẹ anh.
Chư đồng đạo đang đọc kinh cầu siêu cho ông bà Huỳnh Hữu Hạnh
Chụp h́nh lưu niệm sau buổi lễ với Hội đồng hương Phú Quốc.
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh