Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CUỘC LỄ DƯỢC-SƯ QUÁN ĐẢNH CỦA CHƯ TĂNG TU-VIỆN GYUTO

TẠI THIÊN-LƯ BỬU-T̉A (9-6-2002)

    Nhân chuyến viếng thăm nhiều quốc gia trên thế giới, Rinpoche Lobsang Dorjee, vị Đại Sư viện trưởng Tu Viện Gyuto tại Ấn Độ cùng với nhiều vị sư trưởng thuộc tông phái Hiển Mật đă tổ chức một buổi lễ cầu nguyện chuyển nghiệp, ban phước lành và chữa bệnh miễn phí.

    Lễ Quán Đảnh DƯỢC SƯ QUANG VƯƠNG NHƯ LAI đă được ban truyền để hồi hướng cho tất cả chúng sanh tăng phần công đức, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường lạc, tùy tâm măn nguyện .

    Buổi lễ đă được tổ chức tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhựt 9 tháng 6-2002 với rất đông Phật-tử tham dự .

Các vị Đại-Sư của phái đoàn Tây-Tạng thuộc tu viện Gyuto đang đi kinh hành ṿng quanh Thiên-Lư Bửu-Ṭa để mở đầu cuộc lễ.

Các Phật-tử đang sửa soạn cho cuộc Lễ dưới biểu ngữ kêu gọi bảo trợ "Một viên thuốc, một viên gạch để thành lập bệnh xá Gyuto".

Đại-Sư viện trưởng đang thắp nhang nơi bàn Phật tại chánh điện Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

Các vị Đại-Sư đang đọc Kinh cầu nguyện nơi chánh điện Thiên-Lư Bửu-Ṭa trước khi di chuyển ra sân để hành Lễ ngoài trời.

 

 

 

 

Quang cảnh buổi Lễ với rất đông đảo quan khách tham dự.

Đại-Sư Viện-Trưởng đang phát quà lưu niệm cho các Phật-tử .

Chư Tăng thọ chay sau buổi Lễ, người ngồi đầu bàn là Đại-Sư Viện-trưởng.

Quan khách thọ chay sau buổi Lễ.

THÔNG BẠCH CỦA TU VIỆN GYUTO:

CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG, BẢO TRỢ MỘT VIÊN THUỐC, MỘT VIÊN GẠCH ĐỂ THÀNH LẬP BỆNH XÁ GUYTO.

Kính thưa quư Phật-tử và thập phương chư vị,

Làm người trên thế gian, ai cũng mong cầu thân tâm luôn được thường trụ và an lạc. Để duy tŕ hạnh phúc và tránh khổ đau trong thời cận kỳ mạt thế, chúng ta hăy mau đại đồng hiệp nhứt độ tận nhân sinh trong mọi hoàn cảnh thiếu thốn, khổ đau qua kỳ thế diệt.

Từ khi Tu-Viện Gyuto được chuyển tiếp từ làng Tenzin tới Dharamsala, chúng tôi đă phải đương đầu với muôn vàn trở ngại, phương tiện khó khăn. V́ thế, một số tăng sĩ đến từ Tây-Tạng trong thời gian mới gia nhập Tu-Viện Gyuto v́ không thích ứng với thời tiết cao độ trong vùng hoang vu của Ấn-Độ, nên đă ngă bệnh qua đời!

Chúng tôi rất mong có được những phương tiện tối thiểu để có thể giúp đỡ thuốc men cho những người đau ốm hoặc cứu được người trong trường hợp thập tử nhất sanh. Nhưng việc thành lập một bệnh xá với những tiêu chuẩn tối thiểu là cả một ước nguyện lớn lao, vượt quá khả năng, gần như không thể thực hiện được.

            Nhờ vào thiện duyên của quư vị không từ nan, khích lệ tinh tấn trong việc đóng góp và bảo trợ cho Tu-Viện chúng tôi từng viên thuốc, từng viên gạch hôm nay, chúng tôi chắc chắn sẽ thành tựu được ước nguyện cao cả viên măn.

            Gyuto là một Tu-Viện nổi tiếng từ xưa đến nay. Chúng tôi nguyện làm mọi điều tốt đẹp, hợp lư nhân quả để duy tŕ truyền thống văn hóa Phật-Giáo măi măi trường tồn.

            Chúng tôi xin tán thán vô lượng công đức của quư vị luôn thể hiện ḷng bi mẫn hướng về cửa Phật, tác tạo công đức cúng dường để cứu độ muôn sanh thoát cảnh khổ đau. Cũng chính nhờ vào những Đại-Bi Tâm đó, mà bệnh xá Gyuto sẽ được thành h́nh. Mọi sự, lư đồng đăng bỉ ngạn.

            Nam Mô Hoan-Hỷ-Tạng Bồ-Tát.

            Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Mọi phát tâm cúng dường, xin liên lạc với chư tăng hoặc các đại diện tại:

Trung Tâm Gyuto

1470 Roberts Ave

San Jose, CA 95122. USA

Tel: (408) 279-0615

Fax: (408) 885-1366

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh