Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CUỘC LỄ CẦU-AN CỦA CHƯ TĂNG TU-VIỆN SERA MEY

TẠI THIÊN-LƯ BỬU-T̉A (31-10-1999)

    Vài nét về Đại-Sư Viện-Trưởng và tăng đoàn Phật-giáo Tây-Tạng Sera Mey:

    Tu Viện Sera Mey, với khoảng 1700 tăng chúng, thuộc trường phái Mũ Vàng tại Ấn Độ, là một trong ba tu viện lớn nhất và quan trọng nhất của nền Phật-giáo Tây-Tạng đặt dưới sự lănh đạo của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời thứ 14

    Đại Sư viện trưởng Khen Rinpoche Lobsang Jamyang tốt nghiệp danh dự Tiến-Sĩ Phật-học. Năm 1996, Đại-Sư đă được Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời thứ 14 chỉ định làm Viện-trưởng Tu-viện Sera Mey. Đại Sư là một Lạt-Ma tái sinh từ nền Phật-giáo Mật-tông, với một tâm hồn rộng mở, một kiến thức uyên bác và một tính t́nh hài ḥa, vui vẻ, đi đến đâu cũng rất được mọi người hâm mộ và tôn kính.

    Đây là lần đầu tiên Đại-Sư Viện-trưởng Khen Rinpoche hướng dẫn tăng đoàn Sera Mey với 11 vị Lạt-Ma đến hoằng pháp tại Bắc Mỹ. Phái đoàn đă đến California từ cuối tháng 4-1999. Trong thời gian hoằng pháp, phái đoàn đă tổ chức nhiều buổi nghi lễ truyền thống của Phật-giáo Tây-Tạng và tŕnh bày mỹ thuật sáng tạo Mạn-Đà-La. Phái đoàn cũng chữa các chứng bệnh cuồng điên do tà ma quỷ mị làm hại, cũng như các chứng bệnh đă chữa nhiều thuốc mà không khỏi.

    Phái đoàn đă lưu lại nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa khoảng ba tuần lễ và đă kết hợp cùng với Thiên-Lư Bửu-Ṭa tổ chức hai buổi Lễ: Lễ Kỷ Niệm Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (24-10-1999) và Đại-Lễ Cầu-An (31-10-1999).

    Kính mời quư vị coi phần h́nh ảnh của buổi Đại-Lễ Cầu-An đă được tổ chức tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhựt 31-10-1999.

Chuẩn bị cho cuộc Lễ. Quang cảnh đàn tràng với bài vị của Đức Diêu-Tŕ Kim-Mẫu.

Quang cảnh buổi Đại Lễ Cầu An (31-10-1999) được tổ chức tại sân trước của Thiên-Lư Bửu-Ṭa với rất đông quan khách tham dự.

Các vị Đại-Sư đang đọc Kinh cầu nguyện.

Quan khách bên phía phải của đàn tràng.

Chư Tăng đang hành lễ theo nghi thức cổ truyền của Phật-giáo Mật-tông Tây-Tạng.

Sau buổi Lễ, chư thiện nam tín nữ xếp hàng tuần tự thỉnh an các vị đại sư.

Các Phật-tử đang cúng dường cho phái đoàn để góp phần trợ giúp cho chư tăng đang tu học trong hoàn cảnh hết sức khó khăn

tại Tu-Viện Sera Mey.

Chư bổn đạo Cao-Đài thỉnh an Đại-Sư Viện Trưởng. Cuộc Lễ cũng đă được sự trợ giúp nhiệt t́nh của các em thanh thiếu niên thuộc Đại-Đạo Thanh-Niên Hội do huynh trưởng Trần Minh Thành (*) hướng dẫn.

Chú thích: (*) Hiền huynh Trần Minh Thành là con trai của cựu Trung-Tướng Trần Văn Chơn, Đô-Đốc Hải-Quân QL/VNCH.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh