Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

CÁC HÌNH ẢNH LINH TINH:

(Xin bấm vào các hình nhỏ để coi hình lớn)

ÐT Ngọc-Trâm-Hương lưu ảnh trước cổng tam quan của "Thánh-Ðức Tổ-Ðình Chiếu-Minh Tam-Thanh" trong chuyến viếng thăm Việt-Nam năm 1995.

Ngâm:

       Xuân qua nhạt thắm hải-đường,

Ðầm sen rộ nở mái trường vắng teo.

                                  (Lý-Ðại-Tiên, TLBT, 22-5-1982)

THIÊN tải nhựt phùng chuyển thế gian,

Ðạo hoằng khai giữ kiện toàn,

BỬU thị danh đề khư vạn bá,

TÒA vàng rực chói ánh hào quang.

(Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, Rằm tháng 10 Kỷ-Mùi, 4-12-1979)

BỬU-TÒA CAO chẳng mấy thước đo,

THIÊN-LÝ ÐÀI Tiên ý chẳng dò,

CHÙA RÁCH THƯỢNG-Nguơn nhồi Ðức-Thánh,

PHẬT VÀNG ÐẾ Ðạo dựng nền Nho.

               (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, TLBT, 14-3-1981)

 

Phối Sư Ngọc-Tuyết-Tiên với quang cảnh mùa Hè nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa, những nhánh liễu xanh rủ bóng khắp nơi.

Quang cảnh nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa vào lúc cuối mùa Ðông với những cành liễu trơ trụi vì lá đã rụng hết. Hình Phối-Sư Ngọc-Tuyết-Tiên và người cháu.

Ðến mùa Xuân thì lá liễu lại xanh tươi trở lại. Từ trái sang phải: cố ÐH Nguyễn-Hà-Thanh, ÐH Thái-Thành-Long, Phối-Sư Ngọc-Tuyết-Tiên, một vị không rõ tên và Giáo-Sư Tiến-Sĩ Trần-Văn-Liêm.

Phó Hội Trưởng Nguyễn-Thị-Thương và Ngọc-Quang-Minh sau lễ Trung-Thu 2001.

Với sự đóng góp của các đạo-hữu, một vòng rào bằng xi-măng đã được xây chung quanh hồ Quan-Âm để ngăn bớt lá liễu sau khi rụng không bị gió thổi xuống hồ.

Hồ Quan-Âm với vòng rào mới.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh