The Left Eye of God

HÌNH ẢNH LIÊN GIAO HÀNH ÐẠO:

VIẾNG THĂM TỊNH XÁ MINH ÐĂNG QUANG

Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa (ngồi bên phải của hình) cùng phái đoàn đang đàm đạo với Hòa Thượng Thích Giác Nhiên tại Tịnh Xá Minh Ðăng Quang (Westminster, CA).

 

Phái đoàn Thiên Lý Bửu Tòa chụp hình lưu niệm với hai vị Hòa Thượng của Tịnh Xá Minh Ðăng Quang.

HÀNH HƯƠNG VẠN PHẬT THÀNH

Phái đoàn Thiên Lý Bửu Tòa chụp hình lưu niệm trong chuyến hành hương VẠN PHẬT THÀNH.

Hàng đầu từ trái sang phải: HH Ngọc Thanh Liêm, HH Trần Long Cam, HH Ngọc Minh Phước, HH Ngọc Tinh Dương, HT Ngọc Hạnh Tâm, Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa, đạo huynh Thông Huyền Quang (từ Úc sang), bác Ðoàn Xuân Quan, HH Ngọc Minh Tánh, HH Ngọc Thanh Sơn và các đạo hữu khác.

CẦU SIÊU TRÊN BIỂN

Phái đoàn đại diện Thiên Lý Bửu Tòa chụp hình lưu niệm với chư Tăng trong buổi Lễ Cầu Siêu trên biển do các chùa Phật giáo tại vùng vịnh Cựu Kim Sơn tổ chức.