The Left Eye of God

LỄ KHAI XUẤT "BẢO PHÁP CHƠN KINH"
RẰM TRUNG THU NĂM GIÁP TÝ 1984

Lời tường thuật: Vào cuối tháng 11-1983, Ðức Di Lạc Phật Vương bắt đầu giáng tả quyển "Thượng Nguơn Thánh Ðức Diệu Minh Bảo Pháp Di Lạc Chơn Kinh" gọi tắt là "BẢO PHÁP CHƠN KINH" và ban hành Thánh lịnh xây cất BÁT QUÁI CUNG để chuẩn bị thiết lập Ðại Lễ Cầu Siêu Rằm tháng 7 và Ðại Lễ Cầu An Rằm tháng 10 năm Giáp Tý 1984 nhằm kết thúc LONG HOA ÐẠI HỘI vào cuối năm Giáp Tý 1984.

Thiên Lý Bửu Tòa lúc bấy giờ là một ngôi nhà nhỏ 4 phòng nằm ngay góc đường Senter và đường Hellyer trong khu dân cư. Nhờ vào địa thế đất ở góc đường, nên có được một khoảng đất trống nhỏ ở phía sau dùng để xây chánh điện.

Tôi (Ngọc Quang Minh) nhớ lại rằng:

Vào thời gian đó, tinh thần của toàn thể huynh tỷ đệ muội nơi Thiên Lý Bửu Tòa lên cao độ, trên dưới hòa thuận một lòng thực thi Thánh lịnh của Bề Trên. Việc đạo pháp và việc xây cất được tiến hành song song. Ðức Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa thì lo vào thiền định để tả quyển "BẢO PHÁP CHƠN KINH". Việc xây cất BÁT QUÁI CUNG thì được đặt dưới sự điều hành và hướng dẫn của đạo huynh Ngọc Thanh Liêm (Chánh Hội Trưởng thời bấy giờ), (theo sự nhận xét của tôi) là một người vừa có đức, vừa có tài, và vừa có lòng tin mãnh liệt.

Việc tả Kinh mãi đến tháng 8 âm lịch năm Giáp Tý mới xong, vì dù cố gắng cách mấy Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa cũng khó lòng được yên tịnh do tiếng động xây cất suốt ngày ở kế bên. Lễ Khai Xuất Tân Kinh được chọn vào dịp Hội Yến Diêu Trì Rằm Trung Thu năm Giáp Tý 1984. Sau đó mướn người đánh máy (lúc bấy giờ chưa có software tiếng Việt trên máy vi tính cá nhân), đem in và phát hành kịp trước Ðại Lễ Cầu An Rằm tháng 10 năm Giáp Tý 1984. Tất cả mọi việc đều nằm trong sự sắp đặt của Thiên cơ, vì trong phần kế tiếp tôi sẽ trình bày với quí vị một duyên may trong việc phát hành BẢO PHÁP CHƠN KINH (có thể nói là phép lạ) đưa đẩy đến việc di chuyển Thiên Lý Bửu Tòa về thành phố San Martin, CA. Giờ đây, kính mời quí vị theo dõi hình ảnh của cuộc Lễ Khai Xuất BẢO PHÁP CHƠN KINH và Lễ Hội Yến Diêu Trì Rằm Trung Thu năm Giáp Tý 1984 tại Thiên Lý Bửu Tòa.

 

(Xin bấm vào các hình nhỏ để coi hình lớn)

 

Bản chánh của quyển "BẢO PHÁP CHƠN KINH" được trình trước Thiên Bàn trước giờ hành Lễ.

Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa đang nguyện làm Lễ Khai Xuất quyển "BẢO PHÁP CHƠN KINH".

 
Lễ Hội Yến Diêu Trì Rằm Trung Thu năm Giáp Tý 1984. Nữ giới trong Lễ Hội Yến Diêu Trì Rằm Trung Thu năm Giáp Tý 1984.
 
Nữ giới trong Lễ Hội Yến Diêu Trì. Ðức Chưởng Quản và chư đạo hữu đang lắng nghe bài Thánh Giáo của Ðức Diêu Trì Kim Mẫu điểm phong và thăng thưởng Ðạo công.
Ðức Chưởng Quản cùng chư đạo hữu chụp hình lưu niệm sau cuộc Lễ. Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa chụp hình lưu niệm với các vị tu sĩ ngoại quốc viếng TLBT.