Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

DANH SÁCH

KHÓA HẠNH ĐƯỜNG 2003

 

BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIẢNG HUẤN:

1. Phối Sư Ngọc Lân Thanh, GERMANY

     

 

2. Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên, San Jose, CA, USA

 

3. Giáo Sư Thượng Thành Thanh, BELGIUM

 

4. Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, CA, USA

  lequangsach@yahoo.com 

 

5. Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng, CA, USA

  lamhl@earthlink.net 

 

6. Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm, CA, USA

  humhongbui@aol.com 

 

7. Bác Sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, CA, USA

  NhanTu@yahoo.com 

 

8. Đạo Trưởng Thiện Trung, CA, USA

 

Chức Sắc Hiệp Thiên Đài: (4 vị)

1. Cao Lương Thiện (Huệ Tánh), Burlington, NC, giữ phẩm vị Truyền Trạng.

(336)229-9043, Huetanhtlc@aol.com

 

2. Huỳnh Quốc Hân, Tacoma, WA, giữ phẩm vị Luật Sự.

Huynhhan@hotmail.com

 

3. Huỳnh Công Tăng, Toronto, Ontario, Canada, giữ phẩm vị Luật Sự.

 

4. Đặng Đ́nh Đông (Ngọc Quang Minh), Thiên-Lư Bửu-Ṭa, CA giữ phẩm vị Luật Sự.

(408)683-0674, TLBT@sbcglobal.net

 

Chức Sắc Cửu Trùng Đài Lễ Sanh Nam phái: (14 vị)

1. Nguyễn Văn Chấm, Lễ Sanh Ngọc Chấm Thanh, Toronto, CANADA.

 

2. Bùi Thanh Khiết, Lễ Sanh Ngọc Khiết Thanh, Tacoma, WA, USA.

  Khietbuithanh@yahoo.com

 

3. Đào Ngọc Anh, Lễ Sanh Ngọc Anh Thanh, CĐGHN, CA, USA.

 

4. Nguyễn Văn Mắt, Lễ Sanh Ngọc Mắt Thanh, San Jose, CA, USA.

 

5. Nguyễn Văn Lộc, Lễ Sanh Thái Lộc Thanh, Houston, TX, USA.

 

6. Đỗ Biên, Lễ Sanh Thượng Biên Thanh, Stockton, CA, USA.

Biendanang@hotmail.com

 

7. Phạm Văn Thu, Lễ Sanh Thái Thu Thanh, AUSTRALIA.

(617)385-65270 Trucsonpham@hotmail.com

 

8. Lê Văn Trịnh, Lễ Sanh Thái Trịnh Thanh, VA, USA.

 

 

9. Nguyễn Tấn Linh, Lễ Sanh Ngọc Linh Thanh, NC, USA.

  Linhtannguyen@hotmail.com

 

10. Phạm Long Thành, Lễ Sanh Thượng Thành Thanh, Atlanta, GA, USA.

 

11. Vơ Văn Hoàng, Lễ Sanh Thái Hoàng Thanh, WA, USA.

 

12. Vơ Văn Lâm, Lễ Sanh Thượng Lâm Thanh, WA, USA.

 

13. Lâm Nghĩa, Lễ Sanh Thượng Nghĩa Thanh, WA, USA.

Maclam@netzero.net

 

14. Thiên Văn Hồng, Lễ Sanh Ngọc Hồng Thanh, WA, USA.

  Thienhong999@yahoo.com

Quyền Lễ Sanh nam phái: (6 vị)

(sau 3 năm, nếu không có phạm lỗi lầm nghiêm trọng sẽ được trở thành Lễ Sanh chánh thức)

1. Từ Văn Nghĩa, Quyền Lễ Sanh Thái Nghĩa Thanh, San Jose, CA, USA.

 

2. Trịnh Văn Dụ, Quyền Lễ Sanh Thượng Dụ Thanh, GERMANY.

 

3. Nguyễn Phượng, Quyền Lễ Sanh Thái Phượng Thanh, Toronto, CANADA.

 

4. Vơ Thành Trân, Quyền Lễ Sanh Thượng Trân Thanh, Toronto, CANADA.

 

5. Nguyễn Văn Lun, Quyền Lễ Sanh Ngọc Lun Thanh, San Jose, CA, USA.

 

6. Nguyễn Tri Đại, Quyền Lễ Sanh Ngọc Đại Thanh, Houston, TX, USA.

Datnguyen58@yahoo.com

 

Lễ Sanh nữ phái: (12 vị)

1. Hồng Kim Cúc, Lễ Sanh Hồng Hương Kim Cúc, WA, USA.

Thienhong999@yahoo.com

 

2. Huỳnh Thị Ḥa, Lễ Sanh Huỳnh Hương Ḥa, WA, USA.

 

3. Nguyễn Thị Hoa, Lễ Sanh Nguyễn Hương Hoa, WA, USA.

 

4. Vơ Thu Thủy, Lễ Sanh Vơ Hương Thu Thủy, WA, USA.

 

5. Trương Cẩm Nhung, Lễ Sanh Trương Hương Cẩm Nhung, WA, USA.

 

6. Phạm Thị Lắm, Lễ Sanh Phạm Hương Lắm, PA, USA.

 

7. Phạm Thị Khá, Lễ Sanh Phạm Hương Khá, Montreal, CANADA.

 

8. Nguyễn Thị Tất, Lễ Sanh Nguyễn Hương Tất, AUSTRALIA.

 

9. Tăng Mỹ Thuận, Lễ Sanh Tăng Hương Mỹ Thuận, Toronto, CANADA.

 

10. Nguyễn Bích Yên, Lễ Sanh Nguyễn Hương Bích Yên, WA, USA.

 

11. Bạch Thị Nho, Lễ Sanh Bạch Hương Nho, WA, USA.

 

12. Nguyễn Thị Thương, Lễ Sanh Nguyễn Hương Thương, CA, USA.

 

Quyền Lễ Sanh nữ phái: (6 vị)

(sau 3 năm, nếu không có phạm lỗi lầm nghiêm trọng sẽ được trở thành Lễ Sanh chánh thức)

1. Lương Thị Nguyệt, Quyền Lễ Sanh Lương Hương Nguyệt, Tacoma, WA, USA.

  Huynhhan@hotmail.com

 

2. Huỳnh Thị Vui, Quyền Lễ Sanh Huỳnh Hương Vui, Tacoma, WA, USA.

kim_khvanh@hotmail.com

 

3. Bạch Lê Hồng Nhung, Quyền Lễ Sanh Bạch Lê Hương Hồng Nhung, CA, USA.

  Anmanibatdihong@yahoo.com

 

4. Đinh Thị Ngọc, Quyền Lễ Sanh Đinh Hương Ngọc, VA, USA.

 

5. Phan Thị Sâm, Quyền Lễ Sanh Phan Hương Sâm, Atlanta, GA, USA.

 

6. Huỳnh Thị Thuần, Quyền Lễ Sanh Huỳnh Hương Thuần, CT, USA.

Lễ Sanh Hàm Phong: (4 vị)

1. Trần Thị Nga, Lễ Sanh Hàm Phong, CA, USA.

 

2. Đỗ Cơi, Lễ Sanh Hàm Phong, MA, USA.

 

3. Bùi Văn Hôn, Lễ Sanh Hàm Phong, CA, USA.

 

4. Vơ Thành Tuấn, Lễ Sanh Hàm Phong, Montreal, CANADA.

 

                                 Khoá Sinh chưa thụ phong (18 vị)

 

1. Nguyễn Tấn Hưng, Chicago, IL, USA (nhập môn trong khóa học)

  Tanhung17@yahoo.com

 

2. Phan Thị Hồng Lan, Chicago, IL USA (nhập môn trong khóa học)

  Tanhung17@yahoo.com

 

3. Bạch Lê Hồng Phượng, CA, USA (chưa đủ 18 tuổi)

  Hongphuong227@hotmail.com

 

4. Nguyễn Xuân Sơn, CTS, Utah, USA (ghi danh, có chuyến bay, giờ chót v́ gia cảnh ở VN, phải về VN, không dự khoá học được)

 

5. Lê Thị Trang Thùy, TBĐN, Utah, USA (ghi danh, có chuyến bay, giờ chót không tham dự khóa học được)

 

6. Đặng Văn Bốc, PTS, Utah, USA (Không xin nghỉ phép được)

 

7. Đoàn Thị Ngọc Thuận GA, USA (ghi danh, giờ chót không tham dự được)

 

8. Lê Quang Phước CA, USA (ghi danh, có chuyến bay, giờ chót mẹ đau nặng)

 

9. Thu Khánh,VA,USA (giờ chót bận việc nhà, việc học)

 

10. Lê Quang Hiệp  Toronto, CANADA (giờ chót v́ lư do sức khoẻ, nằm nhà thương) 

 

11. Nguyễn Thị Đang, CTS, Toronto ON. CANADA (giờ chót v́ gia cảnh)

 

12. Lương Thị Kim Vân, Tacoma, WA, USA (giờ chót v́ hoàn cảnh)

 

13. Nguyễn Thiện Tranh, Tacoma, WA, USA (giờ chót v́ trong khóa tịnh)

 

14. Lê Văn Th́nh, Boston, MA, USA (v́ lư do sức khoẻ)

 

15. Huỳnh Hà Đông, CA, USA (giờ chót v́ hoàn cảnh)

 

16. Phan Khắc Vân, CA, USA (giờ chót v́ hoàn cảnh)

 

17. Nguyễn Văn Quyện, CO, USA (giờ chót v́ hoàn cảnh)

 

18. Phùng Mai Thương, Germany (giờ chót v́ hoàn cảnh)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh