Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

DANH SÁCH VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

KHÓA HẠNH ĐƯỜNG 2003

 

BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIẢNG HUẤN:

1. Phối Sư Ngọc Lân Thanh, GERMANY

    (Nhờ quư vị bên Đức bổ túc dùm)

 

2. Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên, San Jose, CA, USA

897 Cape Verde Pl, San Jose, CA 95133, USA

(408) 729-8807

 

3. Giáo Sư Thượng Thành Thanh, BELGIUM

61 Ave Venizelos, 1070 Bruxelles, BELGIUM

(322) 521-7925 (Nếu gọi từ Hoa Kỳ, thêm 011 ở đầu)

 

4. Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, CA, USA

5705 N Berkeley Ave, San Bernardino, CA 92407

(909) 888-4520, lequangsach@yahoo.com 

 

5. Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng, CA, USA

4208 California Ave, Norco, CA 92860, USA

(909) 735-6622, lamhl@earthlink.net 

 

6. Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm, CA, USA

1608 Smiley Heights Dr, Redlands, CA 92373, USA

(909) 793-3006, humhongbui@aol.com 

 

7. Bác Sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, CA, USA

10432 Stern Ave, Westminster, CA 92683, USA

(714) 531-6531, NhanTu@yahoo.com 

 

8. Đạo Trưởng Thiện Trung, CA, USA

17316 Euclid St Apt G, Fountain Valley, CA 92708, USA

(714) 437-1916

 

Chức Sắc Hiệp Thiên Đài: (4 vị)

1. Cao Lương Thiện (Huệ Tánh), Burlington, NC, giữ phẩm vị Truyền Trạng.

308 N. Fisher St, Burlington, NC 27217 USA

(336)229-9043, Huetanhtlc@aol.com

 

2. Huỳnh Quốc Hân, Tacoma, WA, giữ phẩm vị Luật Sự.

8018 S. Sheridan Ave. Tacoma, WA 98408 USA

(253)472-6240, Huynhhan@hotmail.com

 

3. Huỳnh Công Tăng, Toronto, Ontario, Canada, giữ phẩm vị Luật Sự.

49 Rogers Rd. Toronto, Ontario M6E 1N5, CANADA

 

4. Đặng Đ́nh Đông (Ngọc Quang Minh), Thiên-Lư Bửu-Ṭa, CA giữ phẩm vị Luật Sự.

12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 USA

(408)683-0674, TLBT@sbcglobal.net

 

Chức Sắc Cửu Trùng Đài Lễ Sanh Nam phái: (14 vị)

1. Nguyễn Văn Chấm, Lễ Sanh Ngọc Chấm Thanh, Toronto, CANADA.

1825 Finch Ave W. #710, North York Toronto, Ontario M3N 1M7 CANADA

(416)633-9708

 

2. Bùi Thanh Khiết, Lễ Sanh Ngọc Khiết Thanh, Tacoma, WA, USA.

3900 Conover Way, Seatle, WA 98118

(206)760-8954, Khietbuithanh@yahoo.com

 

3. Đào Ngọc Anh, Lễ Sanh Ngọc Anh Thanh, CĐGHN, CA, USA.

 USA

 

4. Nguyễn Văn Mắt, Lễ Sanh Ngọc Mắt Thanh, San Jose, CA, USA.

341 Richmond Ave Apt B, San Jose, CA 95128 USA

(408)666-8047

 

5. Nguyễn Văn Lộc, Lễ Sanh Thái Lộc Thanh, Houston, TX, USA.

9303 Beckenham Houston TX 77099 USA

(281)564-1233/(713)894-3925

 

6. Đỗ Biên, Lễ Sanh Thượng Biên Thanh, Stockton, CA, USA.

2015 Dijon St Stockton CA 95210 USA

(209)951-3361 Biendanang@hotmail.com

 

7. Phạm Văn Thu, Lễ Sanh Thái Thu Thanh, AUSTRALIA.

447 Stafford Rd. Stafford QLD 4053 AUSRALIA

(617)385-65270 Trucsonpham@hotmail.com

 

8. Lê Văn Trịnh, Lễ Sanh Thái Trịnh Thanh, VA, USA.

6100 Knollwood Dr, Falls Church, VA22041, USA

(703) 998-8914

 

9. Nguyễn Tấn Linh, Lễ Sanh Ngọc Linh Thanh, NC, USA.

2501 Fountain Rd. Greensboro NC 27407

(336)632-1376 Linhtannguyen@hotmail.com

 

10. Phạm Long Thành, Lễ Sanh Thượng Thành Thanh, Atlanta, GA, USA.

3104 Dunlin Lake Rd Lawenceville GA 3044 USA

(770)638-0576

 

11. Vơ Văn Hoàng, Lễ Sanh Thái Hoàng Thanh, WA, USA.

11220 SE 264th Kent WA 98031 USA

(253)856-1381

 

12. Vơ Văn Lâm, Lễ Sanh Thượng Lâm Thanh, WA, USA.

10520 SE 232nd PL Kent WA 98031 USA

(253)854-3054

 

13. Lâm Nghĩa, Lễ Sanh Thượng Nghĩa Thanh, WA, USA.

7025 9th Ave SE Lacey WA 98503 USA

(360)923-1076 Maclam@netzero.net

 

14. Thiên Văn Hồng, Lễ Sanh Ngọc Hồng Thanh, WA, USA.

PO Box 14136, Seatle, WA 98114

(206)808-3404, (425)644-2231 Thienhong999@yahoo.com

Quyền Lễ Sanh nam phái: (6 vị)

(sau 3 năm, nếu không có phạm lỗi lầm nghiêm trọng sẽ được trở thành Lễ Sanh chánh thức)

1. Từ Văn Nghĩa, Quyền Lễ Sanh Thái Nghĩa Thanh, San Jose, CA, USA.

1363 McQuesten Dr #C, SanJose, CA 95122 USA

(408)287-5845

 

2. Trịnh Văn Dụ, Quyền Lễ Sanh Thượng Dụ Thanh, GERMANY.

Zur Spieckerswiese 3, 42327 Wuppertal, GERMANY

 

3. Nguyễn Phượng, Quyền Lễ Sanh Thái Phượng Thanh, Toronto, CANADA.

169 Mount Olive Dr. Toronto  Ontario CANADA

(416)743-0695

 

4. Vơ Thành Trân, Quyền Lễ Sanh Thượng Trân Thanh, Toronto, CANADA.

131 Stephanie Dr. Guelph, Ontario, N1K 1X7 CANADA

(519)827-1904

 

5. Nguyễn Văn Lun, Quyền Lễ Sanh Ngọc Lun Thanh, San Jose, CA, USA.

498 Owlswood Way, SanJose, CA 95111

(408)227-3799

 

6. Nguyễn Tri Đại, Quyền Lễ Sanh Ngọc Đại Thanh, Houston, TX, USA.

18307 Crossland Ct. Cypress TX 77433

(281)225-3335 Datnguyen58@yahoo.com

 

Lễ Sanh nữ phái: (12 vị)

1. Hồng Kim Cúc, Lễ Sanh Hồng Hương Kim Cúc, WA, USA.

PO Box 14136 Seatle WA 98114

(206)808-3404, (425)644-2231 Thienhong999@yahoo.com

 

2. Huỳnh Thị Ḥa, Lễ Sanh Huỳnh Hương Ḥa, WA, USA.

10520 SE 232nd Kent WA 98031

(253)854-3054

 

3. Nguyễn Thị Hoa, Lễ Sanh Nguyễn Hương Hoa, WA, USA.

10520 SE 232nd Kent WA 98031

(253)854-3054

 

4. Vơ Thu Thủy, Lễ Sanh Vơ Hương Thu Thủy, WA, USA.

10520 SE 232nd Kent WA 98031

(253)854-3054

 

5. Trương Cẩm Nhung, Lễ Sanh Trương Hương Cẩm Nhung, WA, USA.

7025 9th Ave. SE Lacey WA 98503

(360)923-1076

 

6. Phạm Thị Lắm, Lễ Sanh Phạm Hương Lắm, PA, USA.

1335 S. 9th St Apt 2, Allentown PA 18103 USA

(610) 776-2989

 

7. Phạm Thị Khá, Lễ Sanh Phạm Hương Khá, Montreal, CANADA.

1535 St. Louis, St. Laurent PC H4L 2P6, CANADA

(514)747-9413

 

8. Nguyễn Thị Tất, Lễ Sanh Nguyễn Hương Tất, AUSTRALIA.

C/O Phan Hoàng Phượng, 11 Barn Elms Parade, Caroline Springs, Victoria 3023, AUSTRALIA

(714)901-4484

 

9. Tăng Mỹ Thuận, Lễ Sanh Tăng Hương Mỹ Thuận, Toronto, CANADA.

49 Rogers Rd. Toronto,Ontario M6E 1N5 CANADA

 

10. Nguyễn Bích Yên, Lễ Sanh Nguyễn Hương Bích Yên, WA, USA.

17609 SE 24Th Circle Vancouver WA 98683

(360)892-4318

 

11. Bạch Thị Nho, Lễ Sanh Bạch Hương Nho, WA, USA.

4629 194th St SW#113 Lynwood WA 98036

(425) 672-0217

 

12. Nguyễn Thị Thương, Lễ Sanh Nguyễn Hương Thương, CA, USA.

9026 Hunters Brook Ct. Elk Grove CA 95758

(916)691-9161

Quyền Lễ Sanh nữ phái: (6 vị)

(sau 3 năm, nếu không có phạm lỗi lầm nghiêm trọng sẽ được trở thành Lễ Sanh chánh thức)

1. Lương Thị Nguyệt, Quyền Lễ Sanh Lương Hương Nguyệt, Tacoma, WA, USA.

8018 S. Sheridan Ave. Tacoma WA 98408 USA

(253)472-6240, Huynhhan@hotmail.com

 

2. Huỳnh Thị Vui, Quyền Lễ Sanh Huỳnh Hương Vui, Tacoma, WA, USA.

7225 38th Ave South, Seattle, WA 98118 USA

(206)722-7543 kim_khvanh@hotmail.com

 

3. Bạch Lê Hồng Nhung, Quyền Lễ Sanh Bạch Lê Hương Hồng Nhung, CA, USA.

 4615 Aptos Ave, San Jose, CA95111

(408)460-3203 Anmanibatdihong@yahoo.com

 

4. Đinh Thị Ngọc, Quyền Lễ Sanh Đinh Hương Ngọc, VA, USA.

3822 S. 7th St Arlington VA 22204

(703)685-0653

 

5. Phan Thị Sâm, Quyền Lễ Sanh Phan Hương Sâm, Atlanta, GA, USA.

3104 Dunlin Lake Rd Lawenceville GA 3044 USA

(770)638-0576

 

6. Huỳnh Thị Thuần, Quyền Lễ Sanh Huỳnh Hương Thuần, CT, USA.

1061 Iranstan Ave. Bridgeport, CT 06604

(203)545-9499

Lễ Sanh Hàm Phong: (4 vị)

1. Trần Thị Nga, Lễ Sanh Hàm Phong, CA, USA.

 2759 Rainview Dr, San Jose, CA 95133

(408)272-0745

 

2. Đỗ Cơi, Lễ Sanh Hàm Phong, MA, USA.

19657 Club Lake Rd, Montgomery Village, MD 20886

(301) 325-7269

 

3. Bùi Văn Hôn, Lễ Sanh Hàm Phong, CA, USA.

12701 Adelle St. H, Garden Grove CA 92841

(714)534-2309

 

4. Vơ Thành Tuấn, Lễ Sanh Hàm Phong, Montreal, CANADA.

7189 Ave Casgrain Montreal PQ H2R1Y2 CANADA

(514)276-5853

 

                                 Khoá Sinh chưa thụ phong (18 vị)

 

1. Nguyễn Tấn Hưng, Chicago, IL, USA (nhập môn trong khóa học)

708 Lakewood Farms Dr. Bolingbrook IL 60440 USA

(630)378-4731 Tanhung17@yahoo.com

 

2. Phan Thị Hồng Lan, Chicago, IL USA (nhập môn trong khóa học)

708 Lakewood Farms Dr. Bolingbrook IL 60440 USA

(630)378-4731 Tanhung17@yahoo.com

 

3. Bạch Lê Hồng Phượng, CA, USA (chưa đủ 18 tuổi)

 4615 Aptos Ave, San Jose, CA95111

(408)460-3203 Hongphuong227@hotmail.com

 

4. Nguyễn Xuân Sơn, CTS, Utah, USA (ghi danh, có chuyến bay, giờ chót v́ gia cảnh ở VN, phải về VN, không dự khoá học được)

1748 S. Main St. Salt Lake City UT 84115 USA

(801)463-2945

 

5. Lê Thị Trang Thùy, TBĐN, Utah, USA (ghi danh, có chuyến bay, giờ chót không tham dự khóa học được)

1458 W.3630 S. West Valley UT 84119 USA

(801)952-9222

 

6. Đặng Văn Bốc, PTS, Utah, USA (Không xin nghỉ phép được)

 

7. Đoàn Thị Ngọc Thuận GA, USA (ghi danh, giờ chót không tham dự được)

300 N Dea RD #2, Auburn, AL 36830

(334)502-9465

 

8. Lê Quang Phước CA, USA (ghi danh, có chuyến bay, giờ chót mẹ đau nặng)

 

9. Thu Khánh,VA,USA (giờ chót bận việc nhà, việc học)

 

10. Lê Quang Hiệp  Toronto, CANADA (giờ chót v́ lư do sức khoẻ, nằm nhà thương) 

5482 Hurst Crt, Missisauga, ONT L5V 2C8, CANADA

 

11. Nguyễn Thị Đang, CTS, Toronto ON. CANADA (giờ chót v́ gia cảnh)

 

12. Lương Thị Kim Vân, Tacoma, WA, USA (giờ chót v́ hoàn cảnh)

1735 E 41st St, Tacoma, WA 98404

(253) 475-5559

 

13. Nguyễn Thiện Tranh, Tacoma, WA, USA (giờ chót v́ trong khóa tịnh)

4721 176th St SW # G2, Lynnwood, WA 98037

(425) 741-8535

 

14. Lê Văn Th́nh, Boston, MA, USA (v́ lư do sức khoẻ)

 

15. Huỳnh Hà Đông, CA, USA (giờ chót v́ hoàn cảnh)

3207 1/2 W. 135 th St. Hawthorne, CA 90250

(310)679-3699

 

16. Phan Khắc Vân, CA, USA (giờ chót v́ hoàn cảnh)

8395 Magnolia Ave #22 Riverside CA92504

(909)353-2358

 

17. Nguyễn Văn Quyện, CO, USA (giờ chót v́ hoàn cảnh)

8359 S. Miners Pl. Highlands Ranch CO 80126

(303)470-5972

 

18. Phùng Mai Thương, Germany (giờ chót v́ hoàn cảnh)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh