Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI CẢM TẠ

Với tất cả tấm chân t́nh xin thành thật gởi lời cảm tạ đến:


1. Tất cả các Họ Đạo trên toàn thế giới đă ủng hộ, giới thiệu, đề cử chư Huynh, Tỷ, Đệ Muội về tham dự Khóa Hạnh Đường 2003 tại Thiên Lư Bửu Ṭa.


2. Tất cả chư Huynh, Tỷ, Đệ Muội đă hy sinh thời giờ, công của về tham dự KHĐ và khép ḿnh khắc kỷ trong suốt thời gian 7 ngày khổ luyện tu tập.


3. Tất cả Ban Tổ Chức, Ban Hổ Trợ, Ban Giảng Huấn đă hy sinh mọi mặt để hoàn thành KHD 2003 với tất cả t́nh thương yêu đồng đạo. Không quên nhớ đến chư quí vị Mạnh Thường Quân đóng góp công của và ư kiến, bài vở phương tiện từ khắp mọi nơi.


4. Tất cả Hội Đồng Quản Trị và tín hữu thân thương Thiên Lư Bửu Ṭa đă hy sinh bảo quản phương tiện giảng dạy, ăn ở sinh sống cho tất cả Ban Tổ Chức, Ban Giảng Huấn và tất cả Khóa Sinh trong suốt thời gian chuẩn bị, thực hiện và kết thúc sau Hạnh Đường (không quên Hiền Muội Hoàng Oanh, con gái của Cố Anh Lớn Phan Trường Chí và Hiền Tỷ Nguyễn Thị Tất từ Australia).


5. Các em Đại Đạo Thanh Niên Hội miền Bắc California đă phân chia tổ chức đưa rước chư Khóa Sinh từ khắp mọi nơi ở trong mọi thời điểm khác nhau.  Đây là một công tác khó khăn trong t́nh thương và kiên nhẫn nói lên yếu tố tốt đẹp bao quát của thế hệ kế thừa.  Không quên các em đă cho mượn lều, trại, phân phối dựng lên tạo cảnh "Khách Sạn Ngàn Sao" và dọn dẹp. Cũng không quên việc đóng góp ư kiến trong phần Tham Luận về thế hệ kế thừa.


6. Cuối cùng và quan trọng hơn cả là sự soi dẫn của Đức Chí Tôn, chư Phật, Tiên, Thánh, Thần và chư vị Tiền Bối Đại Đạo đă hộ tŕ thương yêu d́u dẫn Khóa Hạnh Đường 2003 đến thành công viên măn.

 
MUÔN NGÀN CẢM TẠ
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh