Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HẠNH ĐƯỜNG

 Từ ngày 29/6/2003 đến 4/7/2003

12AM      Đàn lễ Tư thời

12:30      An nghỉ

5AM      Thức dậy, vệ sinh căn bản

5:30      Tham thiền nhập định (30 phút) (chánh điện)

6AM      Xả tịnh

6:15      Đàn lễ Mẹo thời

6:35      Đọc Kinh Cảm Ứng

6:45      Vệ sinh bản thân

7:30      Điểm tâm (30 phút)

8AM      Thể dục, vệ sinh pḥng ốc, bảo quản cơ sở

8:45      Chuẩn bị nhập học

9AM      Nhập học giáo lư

10AM      Nghỉ xả hơi (10 phút)

10:10      Nhập học giáo lư

11AM      Chấm dứt lớp học giáo lư, giờ cá nhân

11:15      Tham thiền nhập định (30 phút)

11:45      Xả tịnh

12PM      Đàn lễ Ngọ thời

12:20      Băi đàn, giờ cá nhân

12:45      Cơm trưa (30 phút)

1:15      Giờ cá nhân

2PM      Nhập học giáo lư

3PM      Nghỉ xả hơi

3:10      Nhập học giáo lư

4:00      Chấm dứt lớp học chiều, vận động tay chân, bảo quản cơ sở

5:15      Chuẩn bị nhập định

5:30   Tham thiền nhập định (30 phút)

6:00   Xả tịnh

6:15   Đàn lễ Dậu thời

6:35   Đọc Kinh Nhụy Châu

6:45   Băi đàn, giờ cá nhân

7:00   Cơm tối (30 phút)

7:30   Giờ cá nhân

8:00   Nhập học giáo lư

9:00   Chấm dứt lớp học buổi tối. An nghỉ

11:00   Thức dậy, vệ sinh căn bản

11:15   Tham thiền nhập định

11:45   Xả tịnh

 

 

Chi tiết đặc biệt ngày nhập khóa 29/6/2003

12AM   Đàn lễ tŕnh Thầy khóa Hạnh Đường.

12:20   Tuyên bố nhập khóa của Hội Đồng Thuyết Giảng.

      ..........

8AM-9AM Điều lệ tu học và sinh hoạt khóa Hạnh Đường.

 

Chi tiết đặc biệt ngày bế giảng 5/7/2003

12AM   Đàn lễ Tư thời. Tŕnh Đức Chí-Tôn và Đức Lư Giáo-Tông Đại-Đạo quư vị tốt nghiệp khóa Hạnh Đường 2003.

          Lễ phân phái Tân Lễ Sanh.

          (Sau đó như thường lệ)

9AM-10AM Trắc nghiệm măn khóa.

11:00   Lễ cầu kinh của phái đoàn Thiên Khai Huỳnh Đạo Lư Huyền Thông

12PM   Chuẩn bị lễ Bế Giảng

3PM    Lễ Bế Giảng.

 

 

ĐIỀU LỆ KHÓA HẠNH ĐƯỜNG 2003

 

  1. Tổng quát: Sống: tỉnh thức, Tu: phát huy trí tuệ, Học: xây dựng kiến thức, và hạnh đức của một Lễ Sanh.

  2. Nhất tâm hiến ḿnh cho khóa Hạnh Đường. Loại trừ tất cả mọi chi phối kể cả việc liên quan đến người bên cạnh. Nếu có vấn đề trở ngại không thể giải quyết được xin liên hệ với Ban Giám Thị.

  3. Không bàn chuyện với nhau, làm phân tán sự nhất tâm và sự tập trung ư chí trong việc tu tập của ḿnh và người khác. Ngoại trừ những trường hợp cấp thiết, đàm đạo giới hạn trong những khu vực riêng biệt hoặc trong những lớp học có các buổi hội luận mở rộng.

  4. Mọi giác quan phải để yên, sự nghe, thấy không tập trung để ư vào sự, vật ǵ. Tâm nh́n ở một thước khi ngồi, và 2 thước khi đi, đứng. Nếu mắt tai nh́n, nghe đây đó, hoặc để ư vào sự vật nào sẽ tạo ấn tượng ư niệm phân biện dấy động.

  5. Loại bỏ những nghi thức xả giao, chào hỏi thường lệ. Không nhường tránh cho người khác bước lên, cũng không bước sấn tới trước người khác.Tỏ sự tương trọng tương kính bằng cách chấp tay cuối đầu là đủ. Không cử động hấp tấp mà cũng không cử động lờ đờ. Mọi cử động tự nhiên như nước chảy.

  6. Ăn uống chỉ nên bằng phân nửa sự ăn uống thường nhựt. Gia giảm phần tiêu hoá thể chất để tinh tấn phần tâm linh. Tuy nhiên đây không là khổ hạnh ép xác làm tâm không b́nh yên khi có sự dày ḍ thân thể. Ăn uống từ tốn, không nhanh, không chậm. Tốt nhứt là mọi người bắt đầu đồng loạt và chấm dứt đồng loạt, để không ai chờ đợi ai và mất thời gian tính. Cố gắng độ cho hết, tránh hoang phí dư bỏ.

  7. Nên cần kiệm, đạm bạc, không phí phạm bất cứ mọi sự, mọi vật. Đề cao vệ sinh sạch sẻ, nghiêm túc, trật tự, ngăn nắp từ tư tưởng, bản thân, cũng như mọi phương tiện ăn ở tu học. Cần tránh âm thanh, hương sắc, h́nh tướng làm chi phối tâm ḿnh và tâm người khác.

  8. Sống tu hạnh đựng là một nổ lực hợp tác với sự hổ trợ tinh tấn chung nhau. Mọi người cùng nhau tham gia mọi hoạt động tỉnh thức, kềm thúc tâm ư và không chạy theo những sở thích hay thói  quen riêng rẻ. Đắm ch́m trong vọng niệm, thờ ơ nương tựa vào nổ lực chung là những điều không thể có được trong khóa học. Mỗi người phải tận tâm, tận lực trong suốt khóa học.

  9. Đây là một kết hợp mọi khối óc, mọi con tim, tiêu biểu dức tin vào Ơn Trên, vào đạo pháp, t́nh thương và ḷng tin cậy lẩn nhau giữa mọi thành viên tham gia Khóa Hạnh Đường. Tạo điều kiện để mọi người nổ lực trọn vẹn, làm sáng cái tâm để đạt dến trí huệ viên măn. Và trở nên một chức sắc Đại Đạo đủ tài đủ đức phụng sự Đức Chí Tôn, thực thi Quyền Pháp và phổ độ nhân sanh.

 

 

        ĐI-ĐO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

                Thất Thập Bát Niên

Tam Giáo Qui Nguyên -- Ngũ Chi Phục Nhứt  

 

PHIẾU GHI DANH NHẬP KHÓA HẠNH ĐƯỜNG 2003

 

Ngày 29 tháng 5 năm Quí Mùi

Thiên Lư Bửu Ṭa

12695 Sycamore Ave. San Martin CA 95046

 

Tên họ:_____________________________Pháp Danh (nếu có):_______________

Chức Phẩm/Chức Vụ:__________________

Địa chỉ liên lạc:___________________________

___________________________

E-mail (nếu có):___________________________

Phone, Fax:_______________________________

Địa chỉ Họ-Đạo/Thánh Thất:_________________________

_________________________

Nhập môn ngày_______________tại:____________________________________

hoặc thuộc Đạo gốc, Đạo Ḍng__________ (cha, mẹ đă có Đạo Cao Đài)

 

Tham dự Khóa Hạnh Đường 2003 từ 29/6/2003 đến 5/7/2003 với tư cách:

1.     Chính thức được đề cử

2.     Được giới thiệu

3.     Tự nguyện

 

Chí nguyện tu học nhằm:            

1. Thọ nhận Lễ Sanh

2. Phục vụ Hội Thánh, phục vụ nhân sanh

3.  Tu học hiểu Đạo, hành Đạo, truyền Đạo

4._______________________________

(có thể 1 hay nhiều tâm nguyện)

Thành tâm kính dâng Đức Chí Tôn, Đức Lư Giáo Tông ĐĐTKPĐ và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần hộ tŕ, chứng giám.

(Kư tên)

______________________________________

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh