Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC

HẠNH ĐƯỜNG LỄ SANH THỨ NHẤT 2003

DO CAO-ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 29-6-2003 ĐẾN 5-7-2003

(Phần thứ 7)

LỄ MĂN KHÓA 5-7-2003 (tiếp theo)

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên đang bày tỏ nỗi mừng vui khi thấy khóa Hạnh Đường 2003 đă thành công mỹ măn.

Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang phát biểu cảm tưởng và có đôi lời nhắn nhủ các Tân Lễ Sanh.

HH Quyền Lễ Sanh Ngọc Đại Thanh (Nguyễn Trí Đại, Houston, TX) đang đại diện các tu học viên phát biểu cảm tưởng và tỏ ḷng tri ân đối với Ban Tổ Chức, Ban Giảng Huấn của khóa Hạnh Đường 2003.

Nhị vị HM Bạch Lê Hồng Phượng (trái) và Quyền Lễ Sanh Bạch Lê Hương Hồng Nhung (phải) đang phát biểu cảm tưởng và tỏ lời tri ân đối với Ban Tổ Chức, Ban Giảng Huấn của khóa Hạnh Đường 2003.

HT Lễ Sanh Nguyễn Hương Thương (Nguyễn Thị Thương, Phó Hội Trưởng HĐQT của TLBT) đang trả lời các câu phỏng vấn của đặc phái viên Đức Thanh (đài truyền h́nh Việt ngữ SBN, phát h́nh 24/24, 7 ngày một tuần).

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên (Chánh Hội Trưởng HĐQT của TLBT) nhận quà lưu niệm và tri ân do Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Trưởng Ban Tổ Chức của khóa Hạnh Đường 2003, trao tặng. 

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng, thành viên Ban Giảng Huấn của khóa Hạnh Đường 2003, đang trao quà lưu niệm và tri ân tới đại diện của Đại-Đạo Thanh Niên Hội Bắc Cali, HH Ngô Khắc Vũ.

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên (Chánh Hội Trưởng HĐQT của TLBT) đang trao quà lưu niệm tới Giáo Sư Thượng Thành Thanh, thành viên Ban Giảng Huấn của khóa Hạnh Đường 2003.

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên (Chánh Hội Trưởng HĐQT của TLBT) đang trao quà lưu niệm tới Tân Truyền Trạng Huệ Tánh Cao Lương Thiện, Tổng Giám Thị của khóa Hạnh Đường 2003.

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên (Chánh Hội Trưởng HĐQT của TLBT) đang trao quà lưu niệm tới HH Nguyễn Đức Thông, Trưởng Ban Bảo Tŕ & Kỷ Thuật của TLBT. HH Thông cùng HH Trang Thành Hiếu (không có trong h́nh) đă nhiệt tâm công quả trong việc tân trang 2 mobile homes, dọn dẹp vệ sinh cho Thánh sở TLBT và thiết kế toàn bộ các hệ thống âm thanh cho khóa Hạnh Đường 2003.

 

CÁC TÂN LỄ SANH VỀ LÀNG

(Coi tiếp phần 8)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh