Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC

HẠNH ĐƯỜNG LỄ SANH THỨ NHẤT 2003

DO CAO-ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 29-6-2003 ĐẾN 5-7-2003

(Phần thứ 6)

LỄ MĂN KHÓA 5-7-2003

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

3 giờ chiều 5-7-2003, các tân Lễ Sanh nam nữ trong buổi Lễ Bế Giảng khóa Hạnh Đường 2003.

Từ trái sang phải trên hàng ghế danh dự: Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng, Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Giáo Sư Thượng Thành Thanh, Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên trong buổi Lễ Bế Giảng khóa Hạnh Đường Lễ Sanh thứ nhất 2003.

Các vị tân Lễ Sanh, Quyền Lễ Sanh, và Lễ Sanh hàm phong đang tŕnh diện quan khách.

HH Truyền Trạng Huệ Tánh Cao Lương Thiện đang điều khiển chương tŕnh.

Hiền nội của Anh Lớn Lễ Sanh Lương Thành Nhi từ Houston, TX tới tham dự Lễ Bế Giảng Hạnh Đường 2003. Anh Lớn Lễ Sanh không thể hiện diện trong buổi Lễ v́ đang trong thời gian chữa bệnh.

Quan khách đang theo dơi những lời chào mừng của Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Trưởng Ban Tổ Chức của khóa Hạnh Đường 2003.

Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Trưởng Ban Tổ Chức của khóa Hạnh Đường 2003, đang có lời chào mừng quan khách và ban huấn từ tới các Tân Lễ Sanh.

Trên bàn là các quà tặng dành cho Ban Giảng Huấn và các tu học viên xuất sắc.

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà tặng học viên xuất sắc cho Tân Lễ Sanh Thượng Biên Thanh (Đỗ Biên, CA, USA).

Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang trao chứng chỉ và quà tặng học viên xuất sắc cho Nữ Lễ Sanh hàm phong Trần Thị Nga (TLBT, CA, USA).

Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang trao chứng chỉ và quà tặng học viên xuất sắc cho Nữ Lễ Sanh Phạm Hương Lắm (PA, USA).

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Quyền Lễ Sanh Ngọc Đại Thanh (Nguyễn Trí Đại, Houston, TX).

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Lễ Sanh hàm phong Vơ Thành Tuấn (Montréal, CANADA).

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà tặng học viên xuất sắc cho Tân Lễ Sanh Thái Thu Thanh (Phạm Văn Thu, AUSTRALIA).

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Tân Luật Sự Huỳnh Quốc Hân (Tacoma, WA, USA).

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Lễ Sanh hàm phong Bùi Văn Hôn (CA, USA).

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Quyền Lễ Sanh Thượng Dụ Thanh (Trịnh Văn Dụ, GERMANY).

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Nữ Lễ Sanh Phạm Hương Khá (Phạm Thị Khá, Montréal, CANADA).

Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Quyền Lễ Sanh Ngọc Lun Thanh (Nguyễn Văn Lun, CA, USA).

Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Lễ Sanh Ngọc Chấm Thanh (Nguyễn Văn Chấm, Toronto, CANADA).

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Quyền Lễ Sanh Đinh Hương Ngọc (Đinh Thị Ngọc, VA, USA).

Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Quyền Lễ Sanh Thái Phương Thanh (Nguyễn Phương, Toronto, CANADA).

Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Lễ Sanh Ngọc Linh Thanh (Nguyễn Tấn Linh, NC, USA).

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Lễ Sanh Ngọc Khiết Thanh (Bùi Thanh Khiết, WA, USA).

Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho Quyền Lễ Sanh Bạch Lê Hương Hồng Nhung (Bạch Lê Hồng Nhung, TLBT, CA, USA).

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên đang cài hoa sen trên áo của Quyền Lễ Sanh Bạch Lê Hương Hồng Nhung và học viên trẻ tuổi nhất của khóa Hạnh Đường Bạch Lê Hồng Phượng.

(Coi tiếp phần 7)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh