Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC

HẠNH ĐƯỜNG LỄ SANH THỨ NHẤT 2003

DO CAO-ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 29-6-2003 ĐẾN 5-7-2003

(Phần thứ 5)

THI TRẮC NGHIỆM CUỐI KHÓA & LỄ CẦU KINH CỦA PHÁI ĐOÀN TKHĐ/LHT

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

8 giờ sáng 5-7-2003, các tu học viên đang niệm danh hiệu Đức Chí-Tôn trước khi vào cuộc thi trắc nghiệm cuối khóa.

("Cầu Thầy độ con thi đậu!")

Anh Lớn Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang có đôi lời nhắn nhủ các tu học viên trước khi bắt đầu cuộc thi trắc nghiệm cuối khóa..

 

 

HH Tổng Giám Thị Huệ Tánh đang "kêu gọi" các tu học viên trao ra "...những miếng giấy nhỏ nhỏ mà quư vị đă thức suốt đêm qua để làm đó... Tôi cũng đă một thời làm học sinh nên mấy tuyệt chiêu này tôi biết hết trơn à..."

C̣n các tu học viên th́ đang nghĩ: "Biết th́ biết chớ, dại ǵ trao ra, công tŕnh tôi thức suốt đêm chớ bộ..."

Cuộc thi trắc nghiệm cuối khóa bắt đầu.

HH Tổng Giám Thị đang đi ṿng ṿng sung sướng v́: "mấy ngày nay tôi mệt hơn quư vị, hôm nay th́ quư vị mệt hơn tôi rồi... Ḿnh phải để ư mấy người có tay áo rộng mới được..."

Nhị vị Giáo Sư chủ khảo: Giáo Sư Thượng Thành Thanh và Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng

Ai muốn chắc đậu th́ tới ngồi bàn này.

Hiền muội Bạch Lê Hồng Nhung sau khi đọc xong đề thi th́ bật lên cười khoái chí v́: "...trúng tủ, trúng tủ rồi bà con ơi ..."

Một học viên góp ư cho các khóa sinh khác: "Các câu trả lời trắc nghiệm chỉ có đúng hoặc sai mà thôi, nếu câu nào ḿnh không trả lời được th́ có thể dùng đồng xu để thảy úp ngửa hầu "thuận theo ư Trời" vậy."

Toàn thể tán thành: "Ư kiến hay!".

Nhờ vậy mà toàn thể các thí sinh đều đậu cuối khóa với kết quả bài thi trúng trên 95%, chỉ có hai người không chịu thảy đồng xu nên đậu trên trung b́nh...

(H́, h́, người viết chỉ phụ chú cho vui thôi nha, quư độc giả đừng có tưởng thiệt mà làm theo th́ rán chịu. Mọi khóa sinh đều học siêng lắm nên mới đậu trên 95% như vậy.)

Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Trưởng Ban Tổ Chức của khóa Hạnh Đường 2003, đang dẫn đầu phái đoàn Thiên-Khai Huỳnh Đạo Lư Huyền Thông (áo xanh) và các tu học viên tiến vào chánh điện để hành lễ Ngọ thời, 5-7-2003.

 

Chị Lớn Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên đang dẫn đầu nữ giới đi hướng này.

C̣n nam giới th́ đi hướng này.

Buổi cầu Kinh của phái đoàn Thiên-Khai Huỳnh-Đạo Lư Huyền Thông vào Ngọ thời 5-7-2003. 

(Coi tiếp phần 6)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh