Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC

HẠNH ĐƯỜNG LỄ SANH THỨ NHẤT 2003

DO CAO-ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 29-6-2003 ĐẾN 5-7-2003

(Phần thứ 4)

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

8 giờ tối 4-7-2003, các tu học viên đang chuẩn bị tập dợt đội h́nh cho buổi Lễ Bế Giảng vào ngày hôm sau.

HH Tổng Giám Thị Huệ Tánh đang duyệt giàn chào danh dự.

 

 

TƯ THỜI, 5-7-2003, TR̀NH DANH SÁCH CÁC CHỨC SẮC TÂN PHONG LÊN ĐỨC CHÍ-TÔN

VÀ LÀM LỄ PHÂN PHÁI CHO CÁC TÂN LỄ SANH.

Đàn lễ Tư thời 5-7-2003 với sự chủ lễ của Anh Lớn Giáo Sư Thượng Thành Thanh.

Anh Lớn Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Trưởng Ban Tổ Chức của khóa Hạnh Đường 2003, đang chuẩn bị tŕnh danh sách các tân Chức Sắc lưỡng đài lên Đức Chí-Tôn, Đức Đông-Phương Chưởng Quản và Đức Lư Giáo Tông.

 

Anh Lớn Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh đang làm bí tích trấn thần danh sách các tân Chức Sắc và các bộ phẩm phục.

Các vị Tân Lễ Sanh đang làm lễ bái mạng thọ phong.

4 vị Lễ Sanh hàm phong đang làm lễ bái mạng thọ phong.

 

Anh Lớn Giáo Sư Thượng Thành Thanh đang chuẩn bị làm lễ phân phái cho các Lễ Sanh và Quyền Lễ Sanh.

Các Lễ Sanh và Quyền Lễ Sanh sau khi đă phân phái: phái THÁI (màu vàng, Phật), phái THƯỢNG (màu xanh, Tiên), phái NGỌC (màu đỏ, Thánh).

 

 

Từ trái sang phải: Ba vị Tân Nữ Lễ Sanh Nguyễn Hương Tất (Australia), Phạm Hương Khá (Canada) và Phạm Hương Lắm (PA, USA).

(Coi tiếp phần 5)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh