Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC

HẠNH ĐƯỜNG LỄ SANH THỨ NHẤT 2003

DO CAO-ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 29-6-2003 ĐẾN 5-7-2003

(Phần thứ 3)

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

Ngày 3-7-2003, Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng đang tŕnh bày đề tài giáo lư "Sự liên quan giữa tôn giáo, triết học, Đạo học và khoa học".

Hội trường đang chăm chú theo dơi phần slide show của Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng.

 

 

Phần tham luận của phái đoàn Thiên Lư Bửu Ṭa. Từ trái qua phải: Bạch Lê Hồng Phượng (người trẻ tuổi nhất của khóa tu học), Bạch Lê Hồng Nhung, Ngọc Quang Minh, HT Nguyễn Thị Thương, HH Từ Văn Nghĩa đang thuyết tŕnh đề tài: "Nhân bản trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ", và HT Trần Thị Nga.

Phái đoàn Thiên Lư Bửu Ṭa đang luân phiên trả lời các câu hỏi do cử tọa đoàn đặt ra.

Phần tham luận của phái đoàn Tacoma, WA gồm có: HT Nguyễn Bích Yên, HT Bạch Thị Nho, HH Bùi Thanh Khiết, HH Huỳnh Quốc Hân, HT Lương Thị Nguyệt, HT Huỳnh Thị Vui.

Phần tham luận của phái đoàn tổng hợp gồm có: Niên Trưởng Vơ Thành Tuấn (Montreal, Canada), HT Phạm Thị Lắm (PA), HH Đỗ Cơi (MA), HT Huỳnh Thị Thuần (CT), HT Phạm Thị Khá (Canada).

Hội trường đang lắng nghe HT Phạm Thị Khá (Canada) tŕnh bày về thuốc Nam và châm cứu.

Phần tham luận của phái đoàn tổng hợp gồm có: HH Trịnh Văn Dụ (Germany), HT Đinh Thị Ngọc (VA), HH Lê Văn Trịnh (VA), HH Phạm Văn Thu (Australia) và HT Nguyễn Thị Tất (Australia).

 

HH Trịnh Văn Dụ, Thông Sự của Thánh Thất Wuppertal, Germany đang tŕnh bày phần tham luận của ḿnh.

HT Đinh Thị Ngọc (cháu dâu của Cố Anh Lớn Thanh Long Lương Vĩnh Thuật) và HH Lê Văn Trịnh thuộc họ Đạo Virginia, USA.

Phái đoàn Úc Châu gồm có HH Phạm Văn Thu và HT Nguyễn Thị Tất (hiền nội của Cố Anh Lớn Phan Trường Chí).

Phần tham luận của phái đoàn tổng hợp gồm có: HH Nguyễn Tấn Linh (NC), HH Cao Lương Thiện (NC), HH Nguyễn Trí Đại (TX), HH Phạm Long Thành (GA), HT Phan Thị Sâm (GA).

(Coi tiếp phần 4)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh