Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

GIÁO SƯ THƯỢNG THÀNH THANH

VIẾNG THĂM CHƯỞNG QUẢN BẠCH DIỆU HOA

 

 

8 giờ tối 16-7-2003, Giáo Sư Thượng Thành Thanh đă tới viếng thăm Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa tại tư gia của người con gái thứ hai của Chưởng Quản. Trong h́nh, GS Thượng Thành Thanh đang đàm đạo cùng Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa.

 

 

Từ trái qua phải: HT Phan Thu Sương, HH Ngọc Thanh Sơn, Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa, Giáo Sư Thượng Thành Thanh, HH Phạm Văn Thu (Australia) chụp h́nh lưu niệm trước khi kiếu từ ra về.

 

Giáo Sư Thượng Thành Thanh và Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh