Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐẠI-LỄ CẦU-AN ÐẠI-HỌA THIÊN-TAI 21-3-1993

TẠI THIÊN-LÝ BỬU-TÒA

    Lời giới thiệu: Chiếu theo Thánh-Lịnh của Ðức DIÊU-TRÌ KIM-MẪU, Ðại-Lễ Cầu-An Ðại-Họa Thiên-Tai đã được tổ chức vô cùng trọng thể tại sân trước của Thiên-Lý Bửu-Tòa (San Martin, CA) vào ngày 21-3-1993 (đúng 11 năm sau kỳ Cầu-An Ðịa-Chấn 21-3-1982), với sự chủ lễ của Chưởng Quản Pháp Sư Bạch-Diệu-Hoa. Chư Hòa-Thượng, đại biểu của các phái đoàn Phật-Giáo, Hòa-Hảo, và rất đông đảo đạo-hữu, quan khách tham dự cuộc Lễ Cầu-An nầy.

   (Chi tiết của cuộc Lễ sẽ được viết và để vào sau)

(Xin bấm vào các hình nhỏ để coi hình lớn)

 

Ba lá đại kỳ tung bay phất phới trong ngày Ðại-Lễ.

Quang cảnh đàn tràng trong ngày Ðại-Lễ Cầu-An Ðại-Họa Thiên-Tai được tổ chức tại sân chùa Thiên-Lý Bửu-Tòa (21-3-1993).

Ba màu áo của Chưởng Quản Pháp Sư Bạch-Diệu-Hoa (vàng) cùng nhị vị tả hữu Ngọc-Liên-Hương (xanh) và Diệu-Phước (đỏ) hợp thành màu cờ của Ðại-Ðạo tượng trưng cho Tam Giáo qui nguyên.

Chưởng Quản Pháp Sư Bạch-Diệu-Hoa đang nguyện lễ.

Chư Tăng Phật-Giáo đang nguyện lễ trước bài vị của Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu.

Chư Tăng Phật-Giáo đang nguyện lễ. Người áo trắng đứng sau chư Tăng là cựu Chánh-Hội-Trưởng Ngọc-Thanh-Liêm.

Toàn thể đứng vào vị trí Ðàn-Lễ. Xa xa bên trái là Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa và nhị vị tả hữu.

Mặt bằng tròn tượng trưng cho quả địa cầu được Bát-Quái phủ lên để bảo bọc.
Lễ Thượng Kỳ được tổ chức vào buổi sáng 21-3-1993. Chư Tăng đang nguyện Lễ.

Sửa soạn cho bàn thờ với bài vị của Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu.

Phối Sư Ngọc-Tuyết-Tiên đang hướng dẫn nữ giới hành Lễ.

Phối Sư Ngọc-Tuyết-Tiên hầu trước bàn thờ Ðức Mẹ.

Ban Kinh Sư trong cuộc Lễ.

Vị trí trấn giữ Bát-Quái nơi trung tâm của Ðàn trận. Từ trái sang phải: HT Ngọc-Liên-Hương, Chưởng Quản PS Bạch-Diệu-Hoa, HT Diệu-Phước, HH Ngọc-Thanh-Liêm.

Nữ giới chụp hình lưu niệm.

Các vị trí khác trong Ðàn trận Bát-Quái Ðồ-Thiên.

Các cửa cung Bát-Quái đều có các ÐH/ÐT trấn giữ.
Nữ phái chụp hình lưu niệm trước trụ cờ.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh