The Left Eye of God

ÐẠI LỄ CẦU AN XIN BÌNH ÐỊA CHẤN 21-3-1982

Lời giới thiệu: Tuân hành Thánh lịnh và dưới sự chỉ dạy cặn kẽ của Ơn Trên, Thiên Lý Bửu Tòa đã tổ chức cuộc ÐẠI LỄ CẦU AN XIN BÌNH ÐỊA CHẤN vào ngày 21-3-1982 tại công viên Coyote Hellyer (Hellyer Coyote Park) ở thành phố San Jose, CA, nhằm mục đích phối hiệp tinh thần của Tam Giáo để cầu đảo Trời Phật và các Ðấng Thiêng Liêng ra ơn cứu độ cho tiểu bang California và toàn cầu được thoát qua hiểm họa thiên tai tận diệt sanh linh.

Cách thức hành Lễ đã được Ơn Trên chỉ dạy cặn kẽ trong các bài Ðàn Cơ sau đây:

(Sẽ được đánh máy và để vào sau)

 

Tuy thời gian chuẩn bị quá cấp bách, nhưng nhờ vào sự đồng lòng chung tay góp sức của toàn thể, cuộc Ðại Lễ đã được tiến hành và có kết quả tốt đẹp. Thành phần các tôn giáo bạn tham dự cuộc Ðại Lễ gồm có:

  Hòa Thượng Thích Giác Nhiên thuộc địa phận Westminster, CA.

  Thượng Tọa Thích Giác Lượng thuộc địa phận San Jose, CA.

  Linh Mục Trần Ngọc Ðỉnh, đại diện liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ thuộc địa phận Mountain View, CA.

  Ông Hội Trưởng Chùa Ðức Viên, San Jose, CA.

  Ông Hội Trưởng Chùa Linh Sơn, San Jose, CA.

  Phái đoàn Vô Vi thuộc địa phận Los Angeles, CA.

  Cùng toàn thể quí đạo tâm ở San Francisco, San Jose, Los Angeles, Orange County ... của tiểu bang CA.

Cuộc Ðại Lễ được bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Sau khi tất cả đã tề tựu, lễ cúng dường được khởi đầu. Kế đó toàn thể đạo hữu Cao Ðài vào vị trí hành lễ với đàn tràng Bát Quái Ðồ Thiên. Tiếp theo, các Hòa Thượng, Linh Mục, Tăng Ni, đại diện các Chùa, đại diện phái tu Vô Vi cùng toàn thể chư đạo tâm các nơi vào đàn.

Kế đến, Lễ Cầu Ðảo được tiến hành. Sau khi vị Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa làm phép tẩy uế, trấn thần, đọc bài Sớ Thỉnh Cầu, các bài Kinh được đọc tiếp theo. Ðến 3 giờ chiều thì cuộc Lễ hoàn tất.

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Linh Mục Trần Ngọc Ðỉnh và huynh Lê Văn Lạc (đại diện phái tu Vô Vi) đã lên phát biểu cảm tưởng về cuộc cầu nguyện nầy. Tất cả đều tỏ ra một tình thân thiết liên giao hành đạo để cứu độ chúng sanh và đồng hướng nguyện về Bề Trên và các Ðấng để gia hộ cho hoàn cầu được bình yên khỏi nạn thiên tai địa chấn.

Sau buổi Lễ, các quan khách đã ở lại để dùng cơm chay.

(Xin bấm vào các hình nhỏ để coi hình lớn)

Lễ Thượng Kỳ được tổ chức vào sáng tinh sương 21-3-1982   Giá cờ được đặt tại sân sau của Thiên Lý Bửu Tòa lúc bấy giờ trước giờ hành lễ Thượng Kỳ.

Hình trên: Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa cùng chư đạo hữu tề tựu chuẩn bị làm lễ Thượng Kỳ. Hình dưới: Lễ Thượng Kỳ đã hoàn mãn với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người.

Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa (áo trắng đứng giữa) cùng tất cả đang cầu nguyện trong lễ cúng dường Chư Phật trước đàn tràng. Hình trên: Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa đang nguyện lễ.
Các hình dưới: Toàn thể đang đọc Kinh Cầu An Địa Chấn.
Linh Mục Trần Ngọc Ðỉnh đại diện liên đoàn Công Giáo Việt Nam đang phát biểu cảm tưởng về cuộc Lễ Cầu An.

Các thánh giáo sau Lễ:

        Ngọc Hoàng Thượng Ðế (26-3-1982)

        Ngọc Hoàng Thượng Ðế (15-5-1982)