Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CÁC NƠI:

Lễ thượng Ðạo-Kỳ lúc 11 giờ sáng ngày 28-6-1987 (mùng 3 tháng 6 năm Ðinh-Mão) nhơn dịp Thánh-Tịnh Paris kỷ niệm Ðệ Nhất Chu Niên.

Chư bổn đạo đang hành lễ tại Ðiện Thờ Phật Mẫu Houston, Texas, USA, Rằm tháng 8 Nhâm Ngọ (2002).

Chư bổn đạo đang hành lễ Hội Yến Diêu-Trì Cung tại Ðiện Thờ Phật Mẫu Houston, Texas, USA, Rằm tháng 8 Nhâm Ngọ (2002). Sau đó là bài thuyết giảng: "Tình thương của Ðấng Mẹ hiền - Diệu huyền của Lễ Hội Yến" của Ðạo huynh Trịnh Quốc Thế.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh