Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 18 NĂM HUỲNH-ÐẠO THIÊN-KHAI

và DÂNG LỄ ÐỨC LÊ-SƠN THÁNH-MẪU (11-6-1995)

(Xin bấm vào các hình nhỏ để coi hình lớn)

 

Các đạo-tâm đạo-hữu đang làm lễ nguyện cầu nơi Chánh-điện. Năm vị đội lúp trắng viền vàng giữ vai trò 5 nữ đồ đệ của Ðức Lê-Sơn Thánh-Mẫu, thắt đay lưng và mang cờ hợp với 5 màu của Ngũ-Hành: Kim (trắng), Mộc (xanh), Thủy (đen), Hỏa (đỏ), Thổ (vàng). Khi vào Ðàn trận Ngũ-Hành mỗi vị sẽ trấn giữ một cung của Ðàn.
Từ trái sang phải: Các vị nữ tướng sẽ giữ trận pháp Ngũ-Hành: Ngọc-Tuyết-Tiên (Thủy, quì hàng trên, không có trong hình), Phùng Thị Phước (Kim), Nguyễn Thị Thương (Mộc), Ngọc-Trâm-Hương (Trung-ương Mồ-Kỷ Thổ, sắc vàng, trên cờ của Trung-ương Mồ-Kỷ Thổ có thêm 4 chữ "Bửu Kỳ Huỳnh Ðạo"), và Ngọc-Tâm-Diệu (Hỏa). Ngoài ra còn có sự trợ giúp của 4 vị Ðạo-Tỷ từ Nam Cali lên (*) phụ trấn giữ nơi Trung-ương. Người mang băng vàng trên cánh tay trái thấy được trong hình là Ðạo-Tỷ Hạnh-Hoa. Một vị Thượng-Tọa đại diện Pháp-Duyên Tịnh-Xá và Sư Cô Tịnh-Ðăng cùng toàn thể bổn-đạo đang chuẩn bị hành Lễ Ðức Chí-Tôn trong Chánh-Ðiện trước khi di chuyển ra sân.
Toàn thể Ðàn trận Ngũ-Hành để thỉnh Ðức Lê-Sơn Thánh-Mẫu đều được các vị nữ giới trấn giữ. Ðọc Kinh cầu nguyện trước khi vào Ðàn.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh