Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠI LỄ CẦU AN và KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI ĐẠO NĂM BÍNH TUẤT

(03-12-2006)

(Bấm vào h́nh nhỏ để phóng lớn)

Phối sư Ngọc Tuyết Tiên cùng chư chức sắc, chức việc và đồng đạo trước giờ vào lễ.

Nguyện hương và đọc kinh.

HH Nguyễn Đức Thông thay mặt Phối sư Ngọc Tuyết Tiên đọc sớ. Đốt sớ.
Phối sư Ngọc Tuyết Tiên đang phụ lời trong phần thuyết minh Giáo lư.
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh