Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI ĐẠO và CẦU AN NĂM GIÁP THÂN

(28-11-2004)

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

Phối sư Ngọc Tuyết Tiên cùng chư chức sắc, chức việc và đồng đạo trước giờ vào lễ.

Nguyện hương và đọc kinh.

HH Nguyễn Đức Thông thay mặt Phối sư Ngọc Tuyết Tiên đọc sớ. Đốt sớ.
HH Lê Vĩnh Tuấn, Ph.D., từ Canada sang đang phụ trách phần thuyết minh Giáo lư.
 

Thánh giáo nhân Kỷ niệm Khai minh Đại Đạo năm Giáp-Thân 2004 (đă sửa chánh tả và thêm chú thích)

 

Ôn lại Thánh giáo nhân Kỷ niệm Khai minh Đại Đạo năm Quư Mùi 2003

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh