Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠI-LỄ KỶ-NIỆM 79 NĂM KHAI-MINH ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

VÀ CẦU-AN RẰM THÁNG 10 NĂM QUƯ-MÙI (9 THÁNG 11-2003)

TẠI THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

(Bài tường thuật sẽ được đăng sau)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh