Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 
 
 

ĐẠI-LỄ KỶ-NIỆM 79 NĂM KHAI-MINH ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

VÀ CẦU-AN RẰM THÁNG 10 NĂM QUƯ-MÙI (9 THÁNG 11-2003)

TẠI THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

Đồng đạo và quan khách nam giới chuẩn bị hành lễ.

Đồng đạo và quan khách nữ giới chuẩn bị hành lễ.

Đồng đạo và quan khách.

Từ trái sang phải: Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Thượng Tọa Thích Minh Tuyên, Hoàng Thân Nguyễn-Phúc Bửu-Chánh, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, các đại diện của Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo Hải Ngoại và các đoàn thể khác có mặt trong cuộc Lễ.

Chị Lớn Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên, Chánh Hội Trưởng HĐQT/TLBT cùng chư Chức Sắc đang nguyện hương.

Thượng Tọa Thích Minh Tuyên và Hoàng Thân Nguyễn-Phúc Bửu-Chánh.

Đồng đạo và quan khách đang đọc Kinh cầu nguyện.

Hiền Huynh Nguyễn Đức Thông đang thay mặt Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên đọc sớ Kỷ Niệm Khai Đạo và Cầu An.

Đại diện của Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam đang đọc sớ cầu Quốc thái Dân an.

Hội trường đang lắng nghe Anh Lớn Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh tŕnh bày ư nghĩa trọng đại của ngày Đại Lễ Kỷ Niệm Khai Minh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

H́nh bên trái, hàng đầu từ trái sang phải: Thượng Tọa Thích Minh Tuyên (Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ), Hoàng Thân Nhiếp Chính Nguyễn-Phúc Bửu-Chánh (Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam), Chị Lớn Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên (Chánh Hội Trưởng Thiên Lư Bửu Ṭa), Phu Nhân của Hoàng Thân Nhiếp Chính, và Hiền Tỷ Lễ Sanh Nguyễn Hương Thương (Phó Hội Trưởng Nội Vụ TLBT).

Phần thuyết giảng của Anh Lớn Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh đă giúp cho các đồng đạo và quan khách hiểu rơ ư nghĩa trọng đại của ngày Lễ Khai Đạo.

Đồng đạo và quan khách đang lắng nghe Anh Lớn Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh.

Hoàng Thân Nhiếp Chính Nguyễn-Phúc Bửu-Chánh đang phát biểu cảm tưởng.

Hoàng Thân Nhiếp Chính Nguyễn-Phúc Bửu-Chánh đang trích dẫn những đoạn Thánh Giáo tâm đắc trong bài Đàn Cơ "Sứ mạng của dân tộc được chọn" của Đức Chúa Jésus (24-12-1967)

Click For More...Go

Đi cùng với phái đoàn của Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam có Cụ bà Trần Thị Phấn (tự Hoa, phu nhân của cựu Trung Tướng Lê Quang Vinh).

Hoàng Thân Nhiếp Chính Nguyễn-Phúc Bửu-Chánh đang tặng quà lưu niệm cho Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên.

Hoàng Thân Nhiếp Chính Nguyễn-Phúc Bửu-Chánh đang tặng quà lưu niệm cho Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh.

Hoàng Thân Nhiếp Chính Nguyễn-Phúc Bửu-Chánh đang tặng quà lưu niệm cho Thượng Tọa Thích Minh Tuyên.

Ông Lê Văn Bá, Cố Vấn Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo Hải Ngoại, đang phát biểu cảm tưởng.

Ông Phạm Hữu Sơn, Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt Bắc California đang phát biểu cảm tưởng.

Đồng đạo và quan khách chụp h́nh lưu niệm sau cuộc Lễ.

Chị Lớn Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên.

Gia đ́nh của Hoàng Thân Nhiếp Chính.

Đồng đạo và quan khách đang dùng cơm chay thân mật.

Đồng đạo và quan khách chụp h́nh lưu niệm trước khi ra về.

Thánh Giáo Kỷ Niệm 79 năm Khai Đạo

(Bấm vào đây để coi slide show)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh