TPB VÕ VĂN LỲ

Địa chỉ: ấp Gò Táo, xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tiền Giang.

Tel: 01638214760.

Ông sinh năm 1952. Số quân: 72/008115, tiểu đoàn 3, trung đoàn 12, sư đoàn 7 bộ binh.

Ông bị thương ngày 17-3-1975 tại Bà Bèo, Cai Lậy, Mỹ Tho, cụt chân trái.

Ông có một vợ, tám con, sống nhờ vào làm rẫy. Cuộc sống rất khó khăn.

>>> Căn cước quân nhân

>>> Phiếu giải phẩu

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Oct-07-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Phiếu hồi báo)

Mar-12-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)