TPB NGUYỄN VĂN NHU

Địa chỉ: 425 Nơ Trang Long, p. 13, Bình Thạnh, Sài Gòn.

Tel: 0905.479.071

Số quân 68/102.407, đơn vị tiểu đoàn 5, thủy quân lục chiến, KBC 3357.

Ông bị thương năm 1967 tại Tam Quan, Bình Định, cụt hai chân. 

>>> Thư xin cứu trợ

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Feb-18-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $200 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)