TPB NGUYỄN VĂN ĐỰC

Địa chỉ: 649 ấp 2, xã Tân Tây, Gò Công Đông, Tiền Giang.

Tel: 01634883452.

Sinh 1949. Số quân: NQ/478067, binh 2, đại đội 216, nghĩa quân, quận Hòa Tân, Gò Công.

Bị thương 21-3-1970 tại cầu Gừa, xã Thành Công, Gò Công: cụt hai tay.

>>> Nghị định cấp dưỡng trang 1    trang 2

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Aug-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-12-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)