TPB NGUYỄN VĂN CÒN (1941-2014)

Địa chỉ: 18 Chánh Hưng, phường 10, quận 8, Sài Gòn.

Tel: 093.7933032.

Ông sinh 27-4-1941. Số quân: 61/101792, binh 1, đại đội 7, tổng hành dinh của sư đoàn 7 bộ binh. Đại đội trưởng cuối cùng là đại úy Nguyễn Đăng Thịnh.

Ông bị thương tháng 7-1966 tại Mỹ Tho, liệt hai chân.

Trước kia, ông làm nghề vá xe đạp & xe gắn máy. Nay tuổi già, sức yếu, không còn làm được nữa.

Ông có người con trai duy nhất đã có vợ và hai con (còn đi học). Con ông làm sở vệ sinh, đi quét và hốt rác ngoài đường nên cũng nghèo không giúp được ông.

>>> Tường trình ủy khúc


Cập nhật của TLBT:

Mar-12-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jul-16-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-29-2014, nhận được tin ông Còn qua đời, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi phúng điếu $100 USD, vợ là Trương Thị Hơn nhận thế. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Hồi báo)