TPB NGUYỄN TÍCH 2

Địa chỉ: 50/10/1 Phạm Thị Liên, tổ 13, phường Kim Long, Huế.

Số điện thoại: 054-359-0002

Sinh 1951.

Số quân: 51/466554, cấp bậc binh nhất, đại đội 4/111 địa phương quân, KBC 6749.

Bị thương 5-11-1972, cụt hai chân 100%.

V́ hoàn cảnh nên tới năm 1999 ông mới lập gia đ́nh, có một con trai duy nhất sinh ngày 13-12-2000.

>>> Báo cáo tổn thất trang 1    trang 2

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Tờ bệnh lư


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-13-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-28-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Aug-26-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Hồi báo) (Một vị ẩn danh nhờ gởi giùm để giúp cháu nhỏ ăn học)

Oct-23-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Hồi báo) (Một vị ẩn danh nhờ gởi giùm để giúp cháu nhỏ ăn học)

Mar-12-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-10-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (Một vị ẩn danh nhờ gởi giùm để giúp cháu nhỏ ăn học)

 

Thư cám ơn lần 1