TPB thiếu úy NGUYỄN THÀNH THANH

Địa chỉ: 110/17/24 đường Kim Long, Huế.

Sinh 03-05-1954.

Số quân: 74/216.113, cấp bậc thiếu úy.

Bị thương 17-11-1974 cụt hai chân 100%.

>>> Thẻ căn cước quân nhân

>>> Báo cáo tổn thất

Gia cảnh:

Mẹ già 95 tuổi đau nặng nằm một chỗ, vợ bệnh viêm đa khớp gần như tê liệt, 2 con đang học cấp 3.


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-14-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-31-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-07-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Sep-08-2010 Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-25-2012 Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-29-2012 Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Feb-18-2014 Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)