TPB LÊ VĂN TỴ (1953-2013)

Địa chỉ: 159 đường Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 065.0381.7246

Sinh ngày 18-9-1953. Cựu SVSQTB Thủ Đức, khóa 9C/72, mãn khóa 21-7-1973.

Số quân 73/146819, cấp bậc chuẩn úy, đại đội 4, tiểu đoàn 136, địa phương quân, tiểu khu Quảng Ngãi.

Ông bị thương ngày 25-11-1974 tại xã Bình Thông, quận Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thương tật: mù hai mắt, cụt chân phải, điếc hai tai.

Xin xem thêm chi tiết trong đơn xin giúp đỡ bên dưới.

>>> Bằng tốt nghiệp Bộ Binh Thủ Đức - Căn cước quân nhân - CMND

>>> Đơn xin giúp đỡ


Cập nhật của TLBT:

Apr-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Feb-18-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ông đã từ trần tháng 10-2013, số tiền được trao tặng cho gia đình ông.

Đóng hồ sơ tháng 2-2014.