TPB LÊ VĂN MINH

Địa chỉ: 245 ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, thị trấn Bến Lức, Long An.

Sinh năm 1946.

Số quân: 46/558.272, hạ sĩ, địa phương quân.

Bị thương: cụt chân trái.

>>> Chứng chỉ giải ngũ.

>>> Bản tướng mạo và quân vụ.


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jul-31-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-17-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)