TPB chuẩn úy LÊ VĂN ĐÍNH

Gia đ́nh TPB Lê Văn Đính gồm mẹ già 95 tuổi bệnh nằm liệt giường đă 5 năm, vợ và 3 con (cháu trai lớn đi lao động để kiếm sống nên không có trong h́nh, cháu gái thứ nh́ vừa thi xong đại học, cháu trai út đang học lớp 10)

Địa chỉ: thôn 8, xă Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên, Huế.

Tel: 0935-324291

Sinh 25-12-1954.

Số quân: 74/217.775, cấp bậc chuẩn úy, đại đội 2, tiểu đoàn 135, tiểu khu Quăng Tín.

Bị thương 30-09-1974 cụt chân phải, găy nát chân trái, tê liệt.

>>> Thẻ căn cước quân nhân

>>>  Bằng tốt nghiệp sĩ quan Thủ Đức

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-13-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

June-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

April-26-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Sep-08-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-25-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-29-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-01-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo)

Oct-23-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo)

Apr-17-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thư cảm ơn lần 1: