TPB trung úy DƯƠNG VĂN THIÊN

Địa chỉ: thôn Thuận Hòa B, Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Tel: 0165-504-6125.

Ông sinh ngày 25-12-1945. Nhập ngũ ngày 22-6-1968, SVSQTĐ khóa 5/68. Số quân: 67/206726. Trung úy, ĐĐ 312 địa phương quân, tiểu khu Bình Dương.

Ông bị thương ngày 13-7-1969 tại chiến trường Bình Dương, cụt chân trái, bể gót chân phải.

Giải ngũ ngày 19-3-1973.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Feb-18-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)