TPB DƯƠNG VĂN ƠI

Địa chỉ: ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

ĐT: 01234227750

Sinh năm: 1955. Số quân: 55/673588. Đơn vị: địa phương quân Gò Công.

Bị thương ngày: 24-12-1974 tại xã Phú An, Cai Lậy, Tiền Giang. Thương tật: Cụt hai chân. 

>>> Giấy chứng nhận

>>> Tường trình ủy khúc

>>> CMND 310146598


Cập nhật của TLBT:

Mar-17-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-17-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)