TPB ĐỖ TỤNG

Địa chỉ: đội 5, hợp tác xã Thủy An, Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Số quân 883.996, tiểu đoàn 101, địa phương quân tỉnh Quãng Ngãi, KBC 6904.

Ngày 12-3-1975, tại Xuyên Tản, xã Xuyên Thái, huyện Duy Xuyên, Quãng Nam, ông bị thương cụt chân trái, nằm điều trị tại tổng y viện Duy Tân, Đà Nẵng. Điều trị mới 16 ngày, vết thương chưa lành thì ngày 29-3-1975, Đà Nẵng thất thủ, tổng y viện Duy Tân giải tán, bị đuổi ra khỏi bệnh viện, về nhà điều trị nên chưa có giấy tờ chính thức, chỉ còn sót lại 1 tờ bệnh lý và 1 tờ mẫu 45.

>>> Tờ bệnh lý

>>> Mẫu 45


Cập nhật của TLBT:

Mar-03-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Sep-08-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)