HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2012

Các năm khác

 

Danh sách đóng góp 2012

 

Tháng 12-2012:

* Gởi tặng Bùi Văn Trinh & Bùi Văn Sương (hai anh em tàn tật) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Mạnh Huỳnh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Lê Văn Đính (cụt chân phải, hư chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Nguyễn Thành Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Thế Minh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đinh Văn Toãn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB đại úy Nguyễn Bá Thế (cụt chân trái) - $100 USD 

* Gởi tặng Child Medical Connection - $200 USD

Tháng 11-2012:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Chánh (cụt chân trái, chấn thương cột sống, teo cơ chân phải, đứt gân tay phải) - $200 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $500 USD

Tháng 10-2012:

* Gởi tặng TPB Đỗ Châu (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Đỗ Văn Lắm (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Phước Tứ (mù hai mắt, cụt tứ chi) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Trần Quang Trung (cụt tay phải) - $100 USD

Tháng 9-2012:

* Gởi tặng Child Medical Connection - $200 USD

Tháng 8-2012:

* Gởi tặng TPB Lê Nhân (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đoàn Ngọc Hoa (liệt tay chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đồng Đức Bằng (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Nuôi (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $200 USD

Tháng 7-2012:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Quang 2 (cụt hai chân) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Lê Quý (cụt hai chân) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Lăng (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đặng Tấn (mù hai mắt) - $100 USD

Tháng 5-2012:

* Gởi tặng TPB Ngô Văn Nhường (cụt hai chân) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Trần Lộc (cụt hai chân) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Đinh Văn Toàn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bạch Trung Quý (cụt chân trái, gãy chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Ngọc Sơn (mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Phương (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Dương Văn Thái (cụt tay trái) - $100 USD

Tháng 3-2012:

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tươi (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Vũ Văn Hữu (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Vương Quế (bể khớp xương gối trái, teo cơ tê liệt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Vương Thanh Cung (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Nguyễn Đình Hy (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Hùng (bị thương đầu, mặt biến dạng, hư một mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tuấn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Dương Văn Ơi (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Trần Tấn Minh (cụt hai chân, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Đỗ Văn Lắm (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Thế Minh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Nguyễn Hữu Liêm (hư tay trái, gãy kín tay phải) - $200 USD

Tháng 1-2012:

* Gởi tặng TPB thiếu úy Trần Quang Trung (cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB đại úy Nguyễn Bá Thế (cụt chân trái) - $200 USD

* Gởi tặng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Sao Mai - $100 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $200 USD