HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2010

Các năm khác

 

Danh sách đóng góp 2010

 

Tháng 12-2010:

* Gởi tặng Lê Thành Quả (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đinh Văn Toãn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Trần Trọng Hồng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Nguyễn Hữu Liêm (hư tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Hai / Trần Thị Khướu (tự tay mổ thận) - $100 USD

* Quà khuyến học cho thiếu nhi nghèo CQPTGL - $200 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $300 USD

Tháng 11-2010:

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $60 USD

* Gởi tặng Bùi Văn Sương & Bùi Văn Trinh (hai anh em tật nguyền) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Am (cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Trần Văn Thảo (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trịnh Cho (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trịnh Tám (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Minh Đạt (mù mắt phải, cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Thanh Dũng (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 9-2010:

* Gởi tặng TPB trung úy Nguyễn Bá Quãng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Nguyễn Thành Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Nguyễn Hữu Liêm (hư tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Lê Văn Đính (cụt chân phải, hư chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Vững (mù mắt phải, hư cánh tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Tụng (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trà Văn Nam (Anh) (cụt tay phải, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Xá (liệt toàn thân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đào Ngọc Khanh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đặng Toàn Tâm (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hồng Minh (cụt chân trái, vợ mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đào Văn Hoàng (cụt chân phải, hư chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Hai / Trần Thị Khướu (tự tay mổ thận) - $100 USD

* Quà khuyến học cho thiếu nhi nghèo CQPTGL - $200 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Trần Quang Trung (cụt tay phải) - $200 USD

Tháng 8-2010:

* Gởi tặng UNICEF - $100 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $300 USD

Tháng 7-2010:

* Gởi tặng TPB Trần Lưu Lũy (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Minh Thành (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Quang Phú (cụt chân trái, gãy chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tuấn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Nghệ (cụt hai chân và tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Hùng (bị thương đầu, mặt biến dạng, hư một mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Văn Duy Hùng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Ba (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Bê (cụt hai chân, cụt tay phải, mất 5 ngón tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Hữu Quốc (liệt hai chân) - $100 USD

Tháng 5-2010:

* Gởi tặng Child Medical Connection - $200 USD

* Ba trường hợp ở Vĩnh Long (đạo hữu Hương Stewart chuyển giùm) - $300 USD

Tháng 4-2010:

* Gởi tặng Child Medical Connection - $500 USD

* Gởi tặng TPB Trần Chắn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Đậu (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Đoan (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Tấn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Đức Tâm (mù mắt phải, cụt 3 ngón tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Sơn Chea (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Đào Văn Hoàng (cụt chân phải, hư chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Hưng Thạnh (hư tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Thế Minh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lương Xuân Dũng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Chi (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Đình Quang (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Thứ (gãy tay trái, gãy chân phải) - $100 USD

Tháng 3-2010:

* Gởi tặng TPB Thang Hòa (cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Thân Văn Lý (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Sơn Chea (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Quang (mù hai mắt, cụt hai tay, cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Trần Hữu Quốc (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Hùng 2 (nát ống xương, teo cơ chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Đào Văn Hoàng (cụt chân phải, chân trái không co duỗi được) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Đắc Ánh (mù hai mắt, cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Ba (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Bê (cụt hai chân, cụt tay phải, mất 5 ngón tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Sang (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Thanh Tài (trúng thương cột sống, liệt hai chân) - $100 USD

* Quà khuyến học cho thiếu nhi nghèo CQPTGL - $200 USD

Tháng 2-2010:

* GởI tặng cô giáo Nguyễn Thị Bích Vân - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Bé (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng Đoàn Thị Thanh Thùy (sn 2000, viêm hô hấp, thiếu máu) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Bé - $100 USD

Tháng 1-2010:

* Cứu trợ nạn nhân bão lụt Việt Nam - $200 USD

* Cứu trợ nạn nhân động đất ở Haiti - $500 USD