HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2009

Các năm khác

Tháng 12-2009:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Quang (mù hai mắt, cụt hai tay, cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Minh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Phan Văn Thiều (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Tân Lưu Thạnh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Thái Hữu Di (liệt toàn thân) - $100 USD

* Gởi tặng hai anh em tật nguyền Bùi Văn Trinh & Bùi Văn Sương - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Đấu (cụt hai bàn tay, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Chư (liệt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thới Bộ (liệt nửa người) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Phương (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sâm (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Dục (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Bình (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Đá (cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Anh (dập xương tay phải, liệt nửa người) - $100 USD

* Gởi tặng quả phụ Nguyễn Thị Hải (vợ của cố hạ sĩ Nguyễn Tý) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Nghiệp (buớu toàn thân, con còn đi học) - $100 USD

* Quà khuyến học cho các em thiếu nhi nghèo CQPTGL - $200 USD

Tháng 10-2009:

* Quà khuyến học cho các em thiếu nhi nghèo CQPTGL - $200 USD

* Gởi tặng Nhóm Từ thiện Bảo Hòa - $200 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $200 USD

Tháng 8-2009:

* Gởi tặng TPB Phạm Tỵ (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Đông (cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB trung úy Phạm Văn Tuất (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Vinh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (cụt hai tay, mù hai mắt) - $60 USD

* Gởi tặng TPB Lê Trực (mù hai mắt) - $60 USD

Tháng 3-2009:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Việt Dương (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Tấn Thành (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Xuân Hòa (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Xuân Mai (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $60 USD

* Gởi tặng TPB Lê Trực (mù hai mắt) - $60 USD

Tháng 1-2009:

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tài (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Kim Anh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Trường (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Xoa (cụt hai chân, gãy tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Phạm Ngọc Linh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Lâm (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Trần Trọng Hồng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Cò (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Phạm Tuyết (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Nguyễn Thành Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đinh Văn Toãn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng quà khuyến học cho các em thiếu nhi nghèo CQPTGL - $200 USD