HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2007

Các năm khác

 

Tháng 12-2007:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tấn Văn (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích - Saigon (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Thành (mù hai mắt, bệnh lao, teo cơ hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích 2 - Huế (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng Bùi Văn Trinh & Bùi Văn Sương - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tấn Sử (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thơn (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Đoan (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Huỳnh Phước Nguyên (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng Lê Thành Quả (sn 1952, cụt hai tay) và Lê Nguyễn Ngọc Uyên (sn 1995, ung thư máu) - $50 USD

* Gởi tặng Nguyễn Hoàng Tú (mù hai mắt) - $50 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hồng Truyền (mổ tim) - $50 USD

Tháng 10-2007:

* Gởi tặng Lê Thành Quả (sn 1952, cụt hai tay) và Lê Nguyễn Ngọc Uyên (sn 1995, ung thư máu) - $500 USD

Tháng 9-2007:

* Gởi tặng cô giáo Nguyễn Thị Bích Vân - $50 USD

* Gởi tặng Lê Thành Quả (sn 1952, cụt hai tay) và Lê Nguyễn Ngọc Uyên (sn 1995, ung thư máu) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đinh Văn Toãn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Lang (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Kim Thanh (viêm hai vú)

Tháng 8-2007:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Phúc (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Mạnh Huỳnh (cụt chân trái, cha mẹ già, con còn đi học) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Lâm (cụt hai chân, hai con còn đi học) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Lê Mẫu (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng cháu Đoàn Minh Huy (sn 6-4-2002, đã trải qua 7 lần phẫu thuật) - $200 USD

* Gởi tặng Đỗ Thị Vân (sn 1963, u nang buồng trứng & tử cung) - $100 USD

* Gởi tặng TPB đại úy Nguyễn Bá Thế (cụt chân trái, bị bệnh nặng) - $400 USD

Tháng 7-2007:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ngọc Tô (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Pha (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng Hà Quốc Dũng (sn 2005, u nang bụng, đã giải phẫu trước đây, nay tái phát) - $800 USD

Tháng 6-2007:

* Gởi tặng Ngô Thái Hoàng Em (sn 18-8-1992, tai nạn lao động cụt hai tay) - $200 USD

* Gởi tặng Phan Văn Tiên (sn 15-7-1981, giải phẩu viêm xương lỗ tai trái) - $200 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Kim Thanh (viêm hai vú) - $200 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Kiểm (mù hai mắt) và con trai (liệt hai chân) - $200 USD

* Gởi tặng Lê Hoài Thuận (tật bẩm sinh, chỉ nằm một chỗ) - $100 USD

* Gởi tặng Đặng Lê Sơn (sn 13-7-1997, nhà nghèo, bại não) - $100 USD

* Gởi tặng Dương Thanh Hậu (12 tuổi, bại não bẩm sinh) - $100 USD

* Gởi tặng Hồ Hồng Nhi (tật bẩm sinh, không xương sống, đau nằm một chỗ) - $100 USD

* Gởi tặng Hà Quốc Dũng (sn 2005, u nang bụng, đã giải phẫu trước đây, nay tái phát) - $100 USD

Tháng 5-2007:

* Gởi tặng trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Sao Mai - $200 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Văn Ngân (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Dương Sanh (cụt chân trái, mù mắt trái, gãy xương đùi phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Sửu Minh (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Sô (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng thiếu úy TPB Lê Ninh (múc mắt phải, mắt trái 2/10) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Đạt (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Sơn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Văn Sơn (cụt chân trái, gãy chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Thiêng (mù mắt phải, mờ mắt trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tương (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Đường (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Lợi (mù hai mắt, cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng thiếu úy TPB Phạm Ngọc Linh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Thi (cụt chân phải, mù mắt trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Nhàn (cụt tay trái, hư chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Thọ (cụt chân phải, hư chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng Hà Quốc Dũng (sn 2005, u nang bụng, đã giải phẫu trước đây, nay tái phát) - $100 USD

Tháng 4-2007:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ngọc Châu (cụt chân phải, gãy tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ngọc Sâm (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng Chuẩn úy TPB Lê Văn Đính (cụt chân phải, gãy nát và tê liệt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình (cụt hai tay, mù hai mắt) - $50 USD

* Gởi tặng Phan Khắc Tỵ (phỏng nặng) - $100 USD

* Gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú (SN 2001, ung thư võng mạc, múc bỏ 2 mắt) - $50 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hồng Truyền (sn 2001, bệnh tim) - $100 USD

* Gởi tặng Đoàn Thị Thanh Thùy (sn 2000, mổ lá lách) - $100 USD

Tháng 3-2007:

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (cụt hai tay, mù hai mắt) - $150 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình (cụt hai tay, mù hai mắt) - $150 USD

* Gởi tặng Thiếu úy TPB Lý Văn Vang (cụt chân trái, gãy hai ngón tay) - $100 USD

* Gởi tặng cháu Đoàn Diệu Thúy (sn 2003) - $100 USD

* Gởi tặng Phan Khắc Tỵ (phỏng nặng) - $200 USD

* Gởi tặng Nguyễn Minh Tâm (sn 1995, chấn thương sọ não, gẫy xương vai, đứt lưỡi, dập 1 bên phổi) - $200 USD

* Gởi tặng mẹ con cô Nguyễn Thị Hương (cụt tay trái, hư tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng cô giáo Nguyễn Thị Bích Vân - $100 USD

Tháng 2-2007:

* Gởi tặng Chuẩn úy TPB Lê Văn Vàng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Ngọc Trí (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB An Văn Châu (cụt chân trái, hư chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB An Văn Ngọc (mù mắt phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Minh Hùng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng trung úy TPB Nguyễn Nghệ (cụt hai chân và tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hồng Truyền (sn 2001, bệnh tim) - $400 USD

Tháng 1-2007:

* Giúp đỡ điều trị lá lách cho Trần Thanh Phong (sn 1999) và Trần Thị Huỳnh Như (sn 2004) - $200 USD

* Gởi tặng Phan Khắc Tỵ (phỏng nặng) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Tâm (liệt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Kim Lăng (mù mắt phải, 2 miểng đạn trong đầu chưa lấy ra) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Mới (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng Trần Hiếu Khanh (đã giải phẫu lá lách) - $100 USD