HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2006

Các năm khác
Tháng 12-2006:

* Nguyễn Thị Hương (cụt tay trái, hư tay phải) - $300 USD

* Giúp chi phí BV cho Nguyễn Minh Tâm (sn 1995, chấn thương sọ não, gẫy xương vai, đứt lưỡi, dập 1 bên phổi) - $200 USD

Tháng 11-2006:

* Giúp chi phí BV cho Nguyễn Minh Tâm (sn 1995, chấn thương sọ não, gẫy xương vai, đứt lưỡi, dập 1 bên phổi) - $200 USD

* Gởi tặng Lê Thành Quả (sn 1952, cụt hai tay) và Lê Nguyễn Ngọc Uyên (sn 1995, ung thư máu) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Cừ (cụt hai chân) - $50 USD

* Vật lý trị liệu cho Nguyễn Thị Hương (cụt tay trái, hư tay phải) - $200 USD

Tháng 10-2006:

* Giải phẫu cắt tử cung và u nang buồng trứng cho bà Lê Thị Kiềm (sn 1944) - $400 USD

* Giúp đỡ điều trị lá lách cho Trần Thanh Phong (sn 1999) và Trần Thị Huỳnh Như (sn 2004) - $200 USD

* Gởi tặng Võ Kim Tuyền (phỏng nặng) - $100 USD

* Gởi tặng Phan Khắc Tỵ (phỏng nặng) - $200 USD

* Gởi tặng Lê Thành Quả (sn 1952, cụt hai tay) và Lê Nguyễn Ngọc Uyên (sn 1995, ung thư máu) - $120 USD

* Gởi tặng hai anh em tàn tật Bùi Văn Sương & Bùi Văn Trinh - $100 USD

* Vật lý trị liệu cho Nguyễn Thị Hương (cụt tay trái, hư tay phải) - $200 USD

Tháng 9-2006:

* Giải phẫu lá lách khẩn cấp cho Trần Hiếu Khanh (sn 6-8-1996, sưng lá lách nặng) - $1,600 USD

* Gởi tặng TPB Mai Văn Năm (cụt tay phải, mù mắt phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Dự (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Hòa (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Văn Lãnh (cụt hai chân) - $50 USD

*Gởi tặng Phan Khắc Tỵ (phỏng nặng) - $200 USD

* Gởi tặng gia đình cháu Nguyễn Ngọc Nhã (DOB: 07/3/2005, sau khi mổ tim) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hồng Truyền (sn 2001, bệnh tim) - $200 USD

* Vật lý trị liệu cho Nguyễn Thị Hương (cụt tay trái, hư tay phải) - $200 USD

Tháng 8-2006:

* Gởi tặng Hồ Thị Thanh Thảo (sn 6-4-1996, ung thư máu) - $500 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Tấn (cụt hai chân, cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng gia đình bà Lê Văn Hai - $200 USD

* Gởi tặng Lê Thành Quả (sn 1952, cụt hai tay) và Lê Nguyễn Ngọc Uyên (sn 1995, ung thư máu) - $500 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hương (cụt tay trái, hư tay phải) & mẹ là Nguyễn Thị Hơn (lao nặng) - $200 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hồng Truyền (sn 2001, bệnh tim) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Bên (liệt bán thân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Nhỏ (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Văn Tốt (mù mắt trái, mờ mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng trung úy TPB Nguyễn Bá Quãng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng đại úy TPB Nguyễn Bá Thế (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng quả phụ Trần Thị Sương - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đức Lại (cụt hai tay, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Thời (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Bảy (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Nhơn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Âu (cụt tay trái, gãy tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành Triệu (liệt nửa người) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lương Khải Toàn (múc mắt phải, cụt tay phải và ngón áp út của tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Phương (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Hợi (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đạt (mù mắt trái, bị thương tay phải, chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Mỹ (cụt hai chân, cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Mà (cụt tay phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Thành Minh (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Trọng Xê (cụt tay trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Vĩnh Khôi (cụt chân trái, vá 3 lỗ ruột non) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Trịnh Chót (cụt bàn chân phải) - $50 USD

Tháng 7-2006:

* Gởi tặng TPB Lê Văn Mầu (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Minh (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Ra (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Xử (mù mắt trái, cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Mai Búa (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phan Kiều (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Thi (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Tòng (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Thắng (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Việt (liệt bán thân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Giáo (cụt chân phải, liệt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Mít (mù mắt phải, cụt bàn chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Sự (cụt chân phải, bị thương đầu) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Quang (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng chuẩn úy TPB Nguyễn Đình Hy (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng trung úy TPB Nguyễn Bá Quãng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng đại úy TPB Nguyễn Bá Thế (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hồng Truyền (sn 2001, bệnh tim) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hương (cụt tay trái, hư tay phải) & mẹ là Nguyễn Thị Hơn (lao nặng) - $200 USD

* Gởi tặng Lê Thành Quả (sn 1952, cụt hai tay) và Lê Nguyễn Ngọc Uyên (sn 1995, ung thư máu) - $200 USD

*Gởi tặng Phan Khắc Tỵ (phỏng nặng) - $400 USD

* Gởi tặng Hà Minh Tâm (phỏng acid, mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng Võ Kim Tuyền (phỏng nặng) - $200 USD

Tháng 6-2006:

* Gởi tặng Hà Minh Tâm (phỏng acid, mù hai mắt) - $200 USD

* Gởi tặng Lê Thành Quả (sn 1952, cụt hai tay) và Lê Nguyễn Ngọc Uyên (sn 1995, ung thư máu) - $500 USD

* Gởi tặng thiếu úy TPB Lê Văn Hoàng - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Đính (cụt chân phải, gãy nát và tê liệt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Long (cụt hai chân) - $50 USD

Tháng 5-2006:

* Gởi tặng TPB Lê Quang Nhịnh (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú (SN 2001, ung thư võng mạc, múc bỏ 2 mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Châu Hải (cụt chân trái, gãy chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đặng Văn Thọ (mù hai mắt, cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng trung úy TPB Đinh Tấn Tài (cụt tay phải và nội thương) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Hữu Thánh (cụt chân phải, gãy chân trái, co rút tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Mốc (mù hai mắt, cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Văn Anh (cụt bàn chân trái, vợ bị mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Khôi (cụt tay trái, cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Xá (liệt tứ chi) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Bảy (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hồng Minh (cụt chân trái, vợ mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Mới (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Lương (cụt tay phải, gãy xương hàm trên, mất gần hết hai hàm răng, trĩ 20 năm) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ngọc Thu (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tất Vẫng (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Việt (cụt hai chân, hư tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Thanh Tài (trúng thương cột sống, liệt hai chân và yếu cánh tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Phước Hân (cụt hai chân, cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Sơn Chea (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Duy Mạnh (c���t hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng thiếu úy TPB Võ Công Vàng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng Lê Thành Quả (sn 1952, cụt hai tay) và Lê Nguyễn Ngọc Uyên (sn 1995, ung thư máu) - $500 USD

Tháng 4-2006:

* Gởi tặng trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Sao Mai - $200 USD

* Gởi tặng TPB Lê Ngọc Trưng (mù hai mắt) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $150 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $200 USD

* Gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú (SN 2001, ung thư võng mạc, múc bỏ 2 mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Tấn (cụt hai chân và tay trái) và ông Nguyễn Văn Chín - $150 USD

* Gởi tặng 2 cháu Kiều Diễm và Kiều Trang (tứ chi phát triển không bình thường) - $100 USD

Tháng 3-2006:

* Gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú (SN 2001, ung thư võng mạc, múc bỏ 2 mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Đình Thái (cụt chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Phụ Có (cụt tay phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Phụ Sơn (cụt chân phải, teo cơ chi dưới chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Bé (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lại Kế (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Sự (mù mắt phải, cụt ngón thứ tư tay trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Tòng (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Mai (gãy hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Trưởng (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Địch (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thái Thanh (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Xuân Mai (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Minh (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Thanh (mù mắt phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phan Tấn Thanh (mù mắt phải, bể vai và tê liệt tay trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Trần Hoàng Kỳ (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Trần Hữu Hùng (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Trần Như Trĩ (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Trương Hồng Minh (mù mắt phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Võ Soạn (cụt chân phải, hư tay phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Võ Tề (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phan Thanh Xuân (cụt tay trái, cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Tấn (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng chuẩn úy TPB Nguyễn Đình Hy (liệt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đoàn Văn Lan (cụt chân phải, mù mắt trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Bông (liệt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Hỷ (cụt tay phải, bị thương cột sống, liệt nửa người) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Thu (cụt chân trái, liệt tay trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Thanh (cụt chân trái, hư mắt trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Duy Linh (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Huy (mù hai mắt, cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Kiểm (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hoàng Ngọc Sinh (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $50 USD

* Gởi tặng chuẩn úy TPB Phạm Tuyết (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đình Số (bị thương cột sống, liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Phùng (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Văn Viết (cụt tay phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Phong (mù hai mắt) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Tụng (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Chấp (mù mắt trái, hư tay phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Võ Đình Dung (liệt tay trái, liệt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Chiến (gãy tay phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Vũ Đình Mạc (mù mắt phải) - $50 USD

Tháng 2-2006:

* Gởi tặng TPB Huỳnh Văn Đức (mù hai mắt, cụt tay trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lã Văn Chung (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Vững (mù mắt phải, hư tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Đình Thanh (mù hai mắt, cụt hai tay, phỏng nặng ở mặt độ 3) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Đấu (cụt hai tay, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Sang (mù mắt trái, cụt tay phải, mất 3 ngón tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trịnh Tám (cụt hai chân, mổ dạ dày 2 lần) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Cò (cụt hai chân, thận có sạn, cần mổ) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Cảnh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng trung úy TPB Trần Hưng Toàn (cụt chân trái, hư tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Nhiên (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Minh Thêm (hư chân trái, liệt nửa người) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hai (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn An (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Viên (cụt chân trái, gãy chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Lương (cụt tay phải, gãy xương hàm trên, mất gần hết hai hàm răng, trĩ 20 năm) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Bạn (mù mắt phải, cụt nửa bàn chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Vy Nhứt (mù mắt phải, nội thương nặng) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Thơ (cụt chân trái, liệt chân phải) - $50 USD

Tháng 1-2006:

* Gởi tặng Phan Khắc Tỵ (phỏng nặng) - $200 USD

* Gởi tặng chuẩn úy TPB Nguyễn Phương (cụt hai chân và 5 ngón tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Dương Văn Thái (cụt tay trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hòa Hiệp (cụt tay trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Dũng Long (cụt tay phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Huy (mù hai mắt, cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Kiểm (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Duy Linh (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Hậu (cụt tay phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hoàng Bá (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Châu Khắc Xuân (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Thanh (cụt chân trái, hư mắt trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Trần Thanh Dũng (điếc 2 tai, vết thương ở đầu) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Nhiến (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Võ Quốc Việt (cụt tay trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Nhuận (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thiện (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Thu (cụt chân trái, liệt tay trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Khương (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành Khang (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đinh Ân (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Võ Coi (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Mai Phương (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Hai (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hậu (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đặng Quang Sỹ (cụt nửa bàn chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Hỷ (cụt tay phải, bị thương cột sống, liệt nửa người) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đinh Tuất (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Chát (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Hùng (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Mên (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Văn Nhỏ (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn On (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Bông (liệt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Võ Thanh Hùng (hư mắt trái, nát chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Vũ Thành Phước (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (cụt hai tay, mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Nam (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Tam (mù hai mắt) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích 2 (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Đính (cụt chân phải, gãy nát và liệt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Dự (cụt chân trái, gãy đùi phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ngọc Tiết (cụt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Vui (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phan Đức (bị thương ở lưng) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Danh Dơi (hư mắt trái, gãy hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành (liệt chân phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đoàn Văn Lan (cụt chân phải, mù mắt trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Phan Thanh Xuân (cụt tay trái, cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Tấn (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng chuẩn úy TPB Nguyễn Đình Hy (liệt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Trương Văn Ngọc (gan bị vá, thận phải bị cắt, vết thương ruột già, hậu môn tạm) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Sĩ Vui (hư mắt trái) - $50 USD

* Gởi tặng chuẩn úy TPB Đoàn Tịnh (mù mắt phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Trịnh Út (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Tiến (cụt tay phải) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Vĩnh (cụt chân trái) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Vận (gãy đùi trái, thoái hóa cột sống) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Thanh Phương (cụt chân phải) - $50 USD