HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2005

Các năm khác
Tháng 12-2005:

* Gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú (SN 2001, ung thư võng mạc, múc bỏ 2 mắt) - $100 USD

* Gởi tặng Phan Khắc Tỵ (phỏng nặng) - $400 USD

* Gởi tặng cháu Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1997, bại liệt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Thắng (tên thường gọi Bùi Tân, bị thương cột sống, liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đống (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Đình Thiểu (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hoàng Long (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Vũ Hồng Thanh (cụt chân trái, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Quang Phước (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Khanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Hữu Cảnh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sung (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tảo (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Xuân Hòa (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Lộc (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Ninh (cột sống, liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Hùng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Công Xứ (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Diên (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Mai (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng trung úy TPB Nguyễn Bá Quãng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hương (cụt tay trái, hư tay phải) và mẹ Nguyễn Thị Hơn (lao nặng) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình Me (cụt hai chân) - $50 USD

* Gởi tặng đại úy TPB Nguyễn Bá Thế (cụt chân trái, con bị tâm thần nặng) - $100 USD

* Gởi tặng trung úy TPB Nguyễn Nghệ (cụt hai chân và tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng thiếu úy TPB Trần Văn Thảo (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng thiếu úy TPB Nguyễn Thành Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng nhóm Từ thiện Bảo Hòa để phụ chi phí phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân - $400 USD

* Gởi tặng cụ bà Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1929, cô độc, bị bệnh nặng) - $50 USD

* Gởi tặng gia đình ông Lê Văn Hai (bệnh lao nặng, con gái chết bỏ lại 4 cháu ngoại) - $200 USD

* Gởi tặng gia đình chị Phạm Thị Dung (bị xe đụng, chấn thương sọ não, coma) - $300 USD

* Gởi tặng gia đình cháu Nguyễn Ngọc Nhã (DOB: 07/3/2005, sau khi mổ tim) - $200 USD

Tháng 11-2005:

* Gởi tặng TPB Lê Khanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hà Quang Tấn (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB trung úy Lê Trọng Biểu (trúng thương cột sống, liệt hai chân, nối ruột già) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Lê Lưu (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Phước Lộc (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Đạt (cụt chân trái, hư chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Quế (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Phục (mù hai mắt, gãy chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Bốn (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Trực (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Ngọc Đức (vết thương ngực phải, mổ hai lần) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đoàn Văn Minh (mù mắt trái, hư chân trái, cắt 1/3 lá lách, lủng dạ dày, bể xương mông) và vợ (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Văn Tư (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hích (mù hai mắt, teo chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Minh Đạt (mất xương hốc mắt và mắt phải, cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tấn Việt (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Xuân Vinh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thới Bộ (bị thương cột sống, liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Lời (cụt hai chân, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hồng Thanh (cụt hai chân, cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Lưu Lũy (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Am (cụt tay phải sát nách) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Minh Sơn (cụt hai chân, đứt ruột phải đặt hậu môn giả trước bụng) - $100 USD

* Gởi tặng gia đình Đặng Thị Mão (bại liệt, con bị ung thư) - $100 USD

* Gởi tặng gia đình cháu Trương Đức (bại liệt) qua bà nội là Lê Thị Đóa - $100 USD

* Gởi tặng gia đình Nguyễn Thị Chín - $100 USD

* Gởi tặng gia đình Văn Thị Hoài Thương (2 vợ chồng tàn tật) - $100 USD

* Gởi tặng gia đình cụ bà Nguyễn Kim Láng (84 tuổi, phổi có nước, cao máu) - $50 USD

* Gởi tặng cụ bà Trần Thị Huê (84 tuổi, hai mắt bị cườm không thấy đường) - $50 USD

* Gởi tặng Đại úy TPB Nguyễn Bá Thế (cụt chân trái) - $200 USD

* Đóng tiền mổ tim cho bé Mai Thành Lộc - $2,200 USD

Tháng 10-2005:

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Lắm (lần thứ hai) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Ngon (lần thứ hai) - $50 USD

* Đóng tiền mỗ tim cho cháu Nguyễn Thị Hồng Truyền (tổng cộng $2,200 USD)

* Gởi tặng gia đình cháu Nguyễn Ngọc Nhã (DOB: 07/3/2005, bệnh tim cần mổ) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Trung (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Bôn (bị thương cột sống, liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Cách (mù mắt phải, mờ mắt trái, liệt tay trái, gãy xương đùi trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Quang Nhịnh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình Me (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Tâm (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Cừ (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Ra (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Tỵ (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Ngôn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bạch Trung Quý (cụt chân trái, gãy chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Quất Bảo (mù hai mắt, gãy 5 xương sườn) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Trường (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Tấn Thành (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hợi (mù hai mắt, mảnh đạn còn trong đầu) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ngọc Tô (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích 2 (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Kỉnh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Cúc (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đặng Tấn (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Vinh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Đính (cụt chân phải, gãy nát và tê liệt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Thanh Dũng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Minh Thành (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Thảo (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Chắn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Nghệ (cụt hai chân và tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Ngọc Trưng (mù hai mắt) - $100 USD

* G���i tặng TPB Nguyễn Tấn Sử (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trịnh Cho (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Tam (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Náo (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Huy (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Khương (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng bé Mai Thành Lộc (DOB: 20/7/2004, Vĩnh Long) bịnh tim, cần giải phẩu - $500 USD

* Gởi tặng bé Nguyễn Thị Hồng Truyền (SN 2001, Long An), bịnh tim, cần giải phẩu - $500 USD

* Hai vé máy bay cho cháu Võ Kim Tuyền và mẹ trở lại Mỹ để tiếp tục điều trị phỏng - $1,435 USD

Tháng 9-2005:

* Gởi tặng Mr. Joe's Child Medical Connection - $4,000 USD

* Gởi tặng các đồng hương Việt Nam nạn nhân của bão lụt Katrina - $4,000 USD

* Gởi tặng 6 gia đình người mù và liệt tại Thủ Đức - $600 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (cụt hai tay, mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đinh Văn Toãn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Sự (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Sang (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Là (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Bê (mù mắt trái, cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Mai Văn Năm (mù mắt phải, mờ mắt trái, cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Quang Phú (cụt chân trái, gãy chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Đậu (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Tuất (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Pha (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Từ Đức (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Minh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Cho (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Vương Quế (bể khớp xương gối trái, teo cơ tê liệt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Minh (cụt chân phải, vợ ung thư) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Am (cụt tay phải, mổ nhiều lần) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Vũ Văn Hữu (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tranh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Đông (cụt tay trái, gãy 2 xương chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Ngọc Sơn (mù mắt phải, mờ mắt trái, đầu bị miểng đạn chém lõm sâu) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Thang Hòa (cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Mai Búa (Mai Đình Truyện) (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đồng Đức Bằng (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Vương Thanh Cung (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Việt Dương (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hoàng Ngọc Sinh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Hòa (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Hương (lần thứ ba, để ráp tay giả) - $300 USD

* Gởi tặng Phan Khắc Tỵ (phỏng nặng) - $600 USD

* Gởi tặng bé Lê Thị Mỹ Nhân (SN 2003, bướu nguyên bào thần kinh) - $400 USD

* Gởi tặng cháu Lê Thành Đạt (lần thứ ba) chữa bệnh ung thư máu - $1,400 USD

* Gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Sơn (bại não) - $200 USD

* Gởi tặng gia đình chị Trương Thị Trai (Đồng Nai) - $200 USD

* Gởi tặng cô giáo Nguyễn Thị Bích Vân (lần thứ hai) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đoàn Hòa Hảo (lần thứ hai) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Châu (lần thứ hai) - $50 USD

* Gởi tặng TPB Lê Nhân (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Phước (mù hai mắt, cụt hai tay, lần thứ hai) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Minh Hùng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng cụ bà Nguyễn Thị Phấn (Cần Thơ, 80 tuổi) - $50 USD

* Gởi tặng cụ bà Trương Thị Lan (Cần Thơ, 79 tuổi) - $50 USD

* Gởi tặng cụ bà Lê Thị Bảy (Cần Thơ, 75 tuổi) - $50 USD

Tháng 8-2005:

* Gởi tặng gia đình cháu Minh Trang - $200

* Gởi tặng TPB Lê Văn Mầu - $100 USD

* Gởi tặng cháu Tô Hữu Thiêm (Bạc Liêu, SN 2000, bệnh tim nặng, cần giải phẫu) - $200 USD

* Gởi tặng gia đình cháu Dương Thị Thùy Trang (tim ngoài lồng ngực, đã qua đời) - $200 USD

* Gởi tặng cháu Nguyễn Thị Mỹ (Cần Thơ, liệt và câm) - $100 USD

* Gởi tặng (lần thứ hai) mẹ con Nguyễn Thị Hương (Bình Định) - $200 USD

* Gởi tặng (lần thứ hai) Bùi Văn Sương và Bùi Văn Trinh (hai anh em tàn tật) - $200 USD

* Gởi tặng (lần thứ hai) gia đình Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Đồng Nai) - $100 USD

* Gởi tặng Trần Kim Vẹn (ung thư) - $200 USD

* Gởi tặng gia đình cháu Kim Ngân - $200 USD

* Gởi tặng cháu Lê Thành Đạt (lần thứ hai) chữa bệnh ung thư máu - $500 USD

* Gởi tặng (lần thứ hai) Hà Minh Tâm (Phỏng acid, mù hai mắt, hư hoại toàn mặt, đang chữa trị tại Boston, MA) - $300

Tháng 7-2005:

* Gởi tặng cháu Đoàn Diệu Thúy (Bến Tre, 2 tuổi, cần mổ mắt) - $300 USD

* Gởi tặng gia đình Lê Đình Thảo (Thủ Đức) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Đoàn Hòa Hảo - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Ngon - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Văn Đức - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Hoàng - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Xử - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Dự - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Văn Lãnh - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Kim Lăng - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Minh - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Phúc - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thơn - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Gỡ - $100 USD

* Gởi tặng TPB Thái Hữu Di - $100 USD

* Gởi tặng TPB Thân Văn Lý - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Lưu Lũy - $100 USD

* Gởi tặng cháu Văn Thị Mỹ Hường lần 2 (8 tháng tuổi, não úng thủy) - $2,000 USD

* Gởi tặng cháu Phan Hoàng Hiệp (đang điều trị tại Trung tâm Ung Bướu) - $400 USD

* Gởi tặng cháu Mai Nhật Nam (Bình Chánh, SN 1989, bại não từ nhỏ)- $200 USD

* Gởi tặng cháu Huỳnh Văn Hoàng (Đồng Nai, SN 1990, cụt hai tay, mù mắt) - $200 USD

* Gởi tặng 5 người tàn tật trong gia đình bà Nguyễn Thị Hoài (lần 2) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Châu - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Lắm - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lã Văn Chung - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Long - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ngọc Châu - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ngọc Sâm - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Chánh - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Lê - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Xoa - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Thiều - $100 USD

* Gởi tặng TPB Tân Lưu Thạnh - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Minh Sơn - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Văn Hành - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Cường - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Thơ - $100 USD

* Đóng tiền phòng & cell phone tháng 7-2005 cho cha con Tuyền Võ - $460

Tháng 6-2005:

* Gởi tặng Bùi Văn Sương và Bùi Văn Trinh (hai anh em tàn tật) - $100 USD

* Gởi tặng gia đình Lưu Tâm Chính (Huế, SN 1988, u não) - $200 USD

* Gởi tặng cô giáo Nguyễn Thị Bích Vân (Vĩnh Long, tai nạn tàn tật 18 năm) - $300 USD

* Gởi tặng Trần Thị Mười Hai và bé Tuấn Khanh (Tiền Giang, chồng chết, con bị bệnh nặng) - $200 USD

* Gởi tặng Ban Xã hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ (Nha Trang, để chôn cất các thai nhi và nuôi các trẻ mồ côi) - $200 USD

* Gởi tặng Bùi Nhật Quang (SN 1978, bướu xương bên tay trái, cần hóa trị và cắt tay trái) - $500 USD

* Gởi tặng Hà Minh Tâm (Phỏng acid, mù hai mắt, hư hoại toàn mặt, đang chữa trị tại Boston, MA) - $200

* Gởi tặng các trẻ mồ côi chùa Từ Hạnh - $200 USD

* Gởi tặng mẹ con Nguyễn Thị Hơn & Nguyễn Thị Hương (Bình Định. Mẹ bệnh lao, con bị tay nạn hư hai tay) - $200 USD

* Gởi tặng cháu Văn Thị Mỹ Hường (8 tháng tuổi, não úng thủy, cần giải phẩu) - $200 USD

* Gởi tặng gia đình Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Đồng Nai) - $100 USD

* Gởi tặng 5 người tàn tật trong gia đình bà Nguyễn Thị Hoài - $100 USD

* Gởi tặng gia đình cháu Nguyễn Thị Thu Thảo - $100 USD

* Gởi tặng cháu Lê Thành Đạt (DOB: 10/8/2001) chữa bệnh ung thư máu - $2,000 USD

* Gởi tặng Linh mục Phan Văn Bình để giúp đỡ các bệnh nhân tâm thần - $200 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Phước - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Ngọc - $100 USD

* Chi phí dọn nhà và cell phone cho anh Đức và cháu Tuyền Võ - $187 USD

Tháng 5-2005:

* Đóng tiền phòng cho cháu Tuyền Võ và anh Đức - $940 USD

* Gởi tặng gia đình cháu Tuyền Võ ở VN - $200 USD

* Gởi tặng cháu Nguyễn Trọng Quân (DOB: 17/06/2004) bị bịnh tim và thận đang điều trị tại BV Nhi Đồng 1, Saigon - $200 USD

* Gởi tặng bà Chu Thị Nhu (Đồng Nai) để nuôi dưỡng 6 cháu nội nhỏ vừa bị mồ côi cha mẹ - $200 USD

Tháng 4-2005:

* Giúp đỡ cháu Hồ Tú Tú chi phí sang Mỹ chữa phỏng - $41,600 USD